Studiegids

nl en

Antropologie van de religie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

De propedeuse-onderdelen Inleiding Godsdienstwetenschappen en Nieuwe religieuze bewegingen dienen te zijn afgerond.

Beschrijving

In dit college wordt duidelijk gemaakt wat een antropologische benadering van religie inhoudt en hoe opvattingen daarover zich hebben ontwikkeld. Daarbij komen niet alleen historische ontwikkelingen en het vergelijkende en holistische aspect van deze benadering aan de orde, maar ook de methodiek van de participerende observatie. Uitgangspunt is dat religie en religieuze ‘feiten’ hier gezien worden als intrinsiek deel uitmakend van meer omvangrijke sociale en culturele eenheden, en dat onderzoek naar religie onvermijdelijk verbonden is met onderzoek naar sociale reproductie, gender, macht, economie en politiek. Uiteindelijk gaat het om de vraag hoe het resultaat van onderzoek in relatief kleine eenheden licht werpt op de grotere formaties waar zij deel van uitmaken.

Leerdoelen

Na afloop hebben de studenten kennis verworven over theorieën en methoden van de culturele antropologie in het algemeen en van de godsdienstantropologie in het bijzonder. Zij beschikken over kennis van en inzicht in methodische en theoretische vraagstukken die verbonden zijn met dit type onderzoek, en kunnen aan de hand van concrete voorbeelden uit de godsdienstantropologie illustreren hoe met die vraagstukken door verschillende onderzoekers is omgegaan. Zij zijn tevens in staat empirische gegevens theoretisch te plaatsen, te analyseren en deze te relateren aan de grotere verbanden waar ze deel van uitmaken. Zij zijn in staat hierover op een wetenschappelijk verantwoorde wijze schriftelijk te rapporteren.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege met schriftelijke opdrachten.

Toetsing

Schriftelijke werkstukken (70%) en participatie tijdens de colleges (30%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, etc.

Literatuur

  • B. Morris, Religion and Anthropology, Cambridge, 2006.

  • J.L. Peacock, The anthropoligical lens. Harsh light, soft focus. Cambridge, 2002, 2nd edition.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Docent: Dr. W. Hofstee