Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

WC: Hoe kunst de Kunstgeschiedenis verandert

Vak
2010-2011

Toegangseisen

nvt, (let op deeltijdstudenten kunnen deelnemen aan dit werkcollege, mits er voldoende plek over is, voltijdstudenten hebben voorrang, dit betreft een voltijdwerkcollege)

Beschrijving

Op basis van een aantal markante kunstwerken door voornamelijk de negentiende en twintigste eeuw heen (Friedrich, Manet, Duchamp, Beuys, Chicago, Bourgeouis, Abramovic, Hirst, enz.) wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop de kunstgeschiedschrijving is beïnvloed en veranderd. Het gaat in dit werkcollege dus niet om een biografische benadering van de kunstenaar of een stilistisch-inhoudelijke analyse van het betreffende kunstwerk, maar hoe deze kunstwerken de kunsthistorische wetenschap hebben aangezet tot het ontwikkelen van nieuwe of andere benaderingen om deze grensverleggende kunstwerken te kunnen behandelen en begrijpen.

Leerdoelen

  • kennis en inzicht de diversiteit van de kunst van de 19de en 20ste eeuw op basis van markante casestudies;

  • kennis van de geschiedenis en historische contexten van de kunstwerken;

  • inzicht in de relatie tussen kunst en kunstgeschiedenis;

  • bewustwording van de eigen (wetenschappelijke) positie door het stellen van andere vragen aan de kunstwerken;

  • trainen vaardigheden in discussiëren en het presenteren van de bevindingen;

Rooster

BA 2
Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

  • werkstuk, paper e.d. (70 %)

  • referaat, mondelinge presentatie (30 %)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, resultaten van het onderzoek van de groep; eventueel samenvattingen; discussieforum voor de studenten

Literatuur

Nader te bepalen

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Voor het programma e.d.: stucokg@hum.leidenuniv.nl
Inhoudelijk: Prof. R. Zwijnenberg of Prof. K. Zijlmans

Opmerkingen

nvt