Studiegids

nl en

Celbiologie (MCB)

Vak
2010-2011

Coordinator
Annemarie Meijer
Email: a.h.meijer@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving
Onderdelen uit de celbiologie worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht. Doel is het verdiepen van de kennis over belangrijke celbiologische processen, zoals celcommunicatie, celmigratie, proliferatie en apoptose, en hun onderlinge samenhang; alsmede het oefenen in handvaardigheden en het opzetten van experimenten in celbiologisch onderzoek. Tijdens de cursus zal veel aandacht worden besteed aan celbiologische processen in de context van ziekten, waaronder kanker, infectie- en ontstekingsziekten.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, zelfstudie, presentatie en practicum

Studiemateriaal
Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland science NY, 5e ed. 2008
Practicumhandleiding

Toetsing
Verslagen, Mondelinge Presentatie, Tentamen

Ingangseis/advies
Sterk aanbevolen: microbiologie en celbiologie jaar 1, cursus microbiologie jaar 2.

Rooster
x

Inschrijving
Via USIS

Gebruik Digitale Leeromgeving
zelf aanmelden als deelnemer via Blackboard

Doelstelling
x
Opmerkingen
x