Studiegids

nl en

Biologie

Het bachelorprogramma biologie omvat drie jaar (totaal 180 EC) en is onderverdeeld in een eerste jaar (de propedeuse 60 EC), dat afgesloten wordt met een propedeusediploma en twee vervolgjaren (samen 120 EC). De bachelorfase wordt afgesloten met het behalen van het diploma Bachelor of Science Biologie.

website Instituut Biologie Leiden

Voor vakinformatie 2010 jaar 1, 2 en 3: Zie tabbladen
Jaar 1 blok 1 2010 – 2011
Jaar 1 blok 2 2010 – 2011
Jaar 1 blok 3 2010 – 2011
Jaar 1 blok 4 2010 – 2011
Jaar 1 blok 5 2010 – 2011
Jaar 1 blok 6 2010 – 2011

Voor Overige informatie: zie “Links”

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
BLOK 1 Basiswiskunde 1
BLOK 1 Basispracticum 1 4
BLOK 1 Fundamenten van het Leven / deel Chemie van het Leven 3
BLOK 1 Fundamenten van het Leven/ deel Moleculaire Genetica 5
BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie / deel Microbiologie 3
BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie / deel Celbiologie 3
BLOK 2 Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie / deel Celfysiologie 3
BLOK 3 Popularisering van Wetenschap / Wetenschappelijk schrijven 2
BLOK 3 Project Popularisering van Wetenschap / Boekproject 2
BLOK 4 Evolutie, Biodiversiteit en de Stamboom van het Leven / Biodiversiteit Plant en Fylogenie 7
BLOK 4 Evolutie, Biodiversiteit en de stamboom van het Leven / Evolutie en Biodiversiteit Dier 6
BLOK 5 Biologie van het Organisme / Dier 5
BLOK 5 Biologie van het Organisme / Plant 1
BLOK 6 Ecologie, Gedrag en Milieu 4
BLOK 6 Project Ecologie, Biodiversiteit en Natuurbehoud 3
BLOK 6 Statistiek 3
BLOK 6 Training Floragebruik, Flora Excursies 1

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Microbiologie (MCB) 6
Bio-ethiek (verplicht vak) 6
Biochemie (MCB) 6
Biodiversiteit - Taxa in Ruimte en Tijd deel 1 (EBC) 6
Biodiversiteit - Taxa in Ruimte en Tijd deel 2 (EBC) 3
Biopolymeren (MCB) 3
Celbiologie (MCB) 6
Ecologie en Milieu (EBC) 6
Evolutie en Ecologie (EBC) 6
Excursie Marien Litoraal (EBC / MCB) 2
Flora Excursie 2
Gedragsbiologie (EBC) 6
LPC-1: Mondelinge presentatievaardigheden (verplicht vak) 3
Milieubiologie, Theorie (EBC) 3
Mini Stage Veldonderzoek Ecologie (EBC) 4
Mini Stage Zoologie (EBC) 4
Moleculaire Biologie (MCB) 6
Moleculaire Genetica (MCB) 6
Moleculaire Technieken (EBC) 3
Systems Biology (MCB) 6
Veldonderzoek Gedragsbiologie (EBC) 6
Veldonderzoek Milieubiologie (EBC) 6
Zoologie en Ontwikkelingsbiologie (EBC / MCB) 6

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Biodiversiteit 3 - theorie en praktijk van systematisch onderzoek (EBC) 9
Biotechnology: from Gene to Product (MCB) 5
Environmental Processes and Biodiversity (EBC) 9
General Research Skills 2 en stage (EBC) 30
General Research Skills 2 en stage (MCB) 30
GRS 1 en Literature Review (EBC) 6
GRS 1 en Literature Review (MCB) 6
Human Evolution (EBC) 6
Imaging Technieken (MCB) 6
Immunologie BioMed (MCB) 8
Mechanisms of Disease (MCB) 5