Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

P-werkgroep II: Kijken, schrijven en presenteren

Vak
2010-2011

Beschrijving

In het eerste deel van de cursus komt het onderdeel ‘Kijken en beschrijven’ aan bod.
Goed, en vooral analytisch en kritisch kijken is een noodzakelijke academische vaardigheid voor de kunsthistoricus. Voor het op wetenschappelijke wijze verslag doen van een visuele analyse is het van belang de terminologie goed te kunnen toepassen en kennis te hebben van de eigenschappen van onder andere ‘licht’ en ‘kleur’. Er worden zowel twee- als driedimensionale objecten beschreven.

Het tweede deel van de cursus is gewijd aan het onderdeel ‘Schrijven en Presenteren’. Hierin wordt de eerste stap gezet naar het doen van zelfstandig kunsthistorisch onderzoek. Studenten onderzoeken een onderwerp of kunstwerk naar keuze onder begeleiding van een docent. Alle relevante stappen in een onderzoek komen daarbij aan bod: het opzoeken van literatuur, het ordenen van het materiaal, het presenteren van een mondeling verslag en het schrijven van een tekst en het maken van een literatuurlijst en een notenapparaat.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toegangseisen

nvt

Leerdoelen

De werkgroepen heeft betrekking op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor wetenschappelijk kunsthistorisch onderzoek. De vaardigheden hebben betrekking op het visueel analyseren van kunst, het formuleren van een vraagstelling over een onderwerp of kunstwerk, het zoeken van relevante wetenschappelijke literatuur over een zelf gekozen onderwerp, het schrijven van een wetenschappelijk werkstuk op een basaal wetenschappelijk niveau en het helder mondeling presenteren van onderzoeksresultaten voor een groep.

Studielast

10 ects

Literatuur

Instructies worden op Blackboard gezet.

Toetsing

Tussentijdse schriftelijke verslagen, schriftelijke werkstukken, mondelinge presentatie, schriftelijk eindwerkstuk.

Rooster

Roosters 2010-2011

Informatie

Prof. dr. M. Keblusek m.keblusek@hum.leidenuniv.nl

Aanmelden

Via USIS

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor Literatuur. ### Opmerkingen

nvt