Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

PG: Kunstnijverheid: Tegendraads modern wooncultuur in de jaren vijftig en vroege jaren zestig in Nederland

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse behaald en alle tweede jaars werkcolleges gedaan.

Beschrijving

Na 1945 was tot midden jaren zestig het modernisme de gezaghebbende smaak op het gebied van interieur, kunstnijverheid en productontwerp. Naast deze strakke, sobere en functionele stijl, die bijvoorbeeld door de organisatie Goed Wonen als smaakoffensief tegen de voorliefde voor old finish werd ingezet, was er een stroom met een vitale, meer organische en feestelijke inslag wat betreft kleur- en decoratieschema’s. Deze Onderzoeksprojectgroep richt zich op de volgende vragen: Waar vond dit ‘bevrijd wonen’ zijn oorsprong, wie waren de vertegenwoordigers, via welke kanalen bereikte deze ‘mode’ het publiek en hoe verhield deze ‘wansmaak van het moderne’ zich tot de ethische dogma’s van de goede smaak?

Leerdoelen

Studenten leren: kritisch analyseren van bronnen en literatuur met betrekking tot het gekozen onderwerp, inzicht te verwerven in de historische context van interieurontwerpen, kunstnijverheidsobjecten en industrieel vervaardigde producten voor het wooninterieur en oefenen van heldere mondelinge en schriftelijke verslaggeving op wetenschappelijk niveau.

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandig bestuderen van literatuur en bronnen. Er geldt voor de werkcolleges een aanwezigheidsplicht (zie Onderwijs- en Examenreglement OER).

Toetsing

Onderzoeksopdracht, referaat en werkstuk. Het werkstuk omvat 6500 woorden (ca. 12-14 bladzijden).

Blackboard

Voor informatie-uitwisseling en documenten m.b.t. het werkcollege wordt verwezen naar Blackboard.

Literatuur

  • P. Schipper en S. van Schaik (red.), De fabulous fifties in Nederland, cat. tent. Streekmuseum De Groote Sociëteit, Tiel 1999.

  • M. Simon Thomas, Goed in Vorm. Honderd jaar ontwerpen in Nederland, Rotterdam 2008, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 tot en met p. 160.

  • Lesley Jackson, The New Look, Design in the Fifties, Londen 19982.

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. A.M. Koch

Opmerkingen