Studiegids

nl en

Egyptisch Arabisch

Vak
2010-2011

Toelatingseisen

Succesvol voltooid hebben van MSA I, II en III en Lectuur Eerste Boek uit de propedeuse, of –ter beoordeling van de docent(en) en /of de Ex.cie- aantoonbare vergelijkbare competentie.

Leerdoelen

Aan de hand van het leerboek Kullu tamām worden de basisprincipes (voor zover van toepassing: niveau A2 van het CEFR) van de gesproken taalvorm Egyptisch Arabisch gedoceerd. De betreffende grammatica wordt gecontrasteerd met de kennis van die van het Modern Standaard Arabisch uit de propedeuse. De opgedane spreekvaardigheid wordt geoefend bij wijze van introductie op het verblijf in Cairo in het tweede semester. Er wordt tevens een woordenschat aangeleerd die door de docenten ter beschikking is gesteld via het vogelnestje, en zo mogelijk via Blackboard.

Rooster

Collegerooster
Maandag 15.15-16.00 uur, R.E. Kon (theorie, grammatica)
Maandag 16.15-17.00 uur, A. Jaber (toepassing, spreekvaardigheid)

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege met verplichte aanwezigheid en voorbereiding.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Wekelijkse schriftelijke opdrachten blok I (5%) en blok II (5%); deeltoets (30%); eindtoets (60%). Deelname aan de deel- en eindtoets is alleen mogelijk als alle aan de toets voorafgaande schriftelijke opdrachten zijn ingeleverd. Op 26-10-2010 wordt een deeltoets afgenomen over theorie (schriftelijk, 50%) en toepassing (mondeling, dat zal dan dus 45 + 5 % zijn). Aan het einde van het tweede blok vindt het eindtentamen plaats (schriftelijk 50% en mondeling 45 + 5 %). Er is één herkansing voor de eindtoets die naar bevind van zaken wordt afgesproken (vermoedelijke datum 05-01-2011).

Literatuur

  • Verplicht aanschaffen: Manfred Woidich & Rabha Heinen- Nasr, Kullu tamām. Inleiding tot de Egyptische omgangstaal (Amsterdam: Bulaaq 2008: 5e druk) .

  • Een op Abdel-Massih e.a. gebaseerde woordenlijst die door de docenten ter beschikking zal worden gesteld. Deze woordenlijst is een aanvulling op de woordenschat die wordt aangeleerd in het boek Kullu tamām.

  • Facultatief: El-Said Badawi & Martin Hinds, A Dictionary of Egyptian Arabic. Arabic-English (Beiroet: Librairie du Liban 1986).

  • Clive Holes, Modern Arabic. Structures, Functions and Varieties (Washington DC: Georgetown University Press 2004, revised edition) (ter beschikking gesteld via Blackboard en het vogelnestje).

  • Manfred Woidich, “Cairo Arabic”, in Kees Versteegh (general editor), Encyclopedia of Arabic Language and Linguistics, Vol. I A-Ed (Leiden/Boston: Brill 2006), pp. 323-333 (ter beschikking gesteld via Blackboard en het vogelnestje).

Inschrijving

Inschrijving via usis

Opmerkingen

Schriftelijke opdrachten dienen wekelijks om 9:00 uur op de maandagmorgen van het college bij A. Jaber te worden ingeleverd. Opdrachten die te laat worden ingeleverd worden met een onvoldoende beoordeeld. Alleen indien alle aan de toetsen voorafgaande opdrachten ingeleverd zijn wordt de student tot de deel- en eindtoets toegelaten.
Kullu tamām is verplichte stof. Het boek wordt behandeld tot minimaal les IX, met voortzetting vanaf les X aan het NVIC (Cairo). Opdrachten worden per week opgegeven.
Op de achtergrond fungeert Manfred Woidich, Das Kairenisch-Arabische. Eine Grammatik (Wiesbaden: Harrassowitz 2006) als naslagwerk (is in de UB en op het NVIC).
Badawi & Hinds bij voorkeur in het tweede semester in Cairo aanschaffen. Op college in het eerste semester worden representatieve pagina’s behandeld om de systematiek van het woordenboek duidelijk te maken. Te bestuderen gedeeltes uit Clive Holes (pp. 46-50 + 55, 117-123 + 143-144, 341-348 + 382-384) de hier genoemde pp. vermelden bij de literatuur hierboven, net zoals is gedaan bij het artikel van Woidich worden via Blackboard en het Vogelnestje aangeboden. Het materiaal voor het aanleren van een minimale woordenschat uit Abdel-Massih, in aanvulling op Kullu tamam, wordt via het Vogelnestje aangeboden.

Contact

Bij de docenten: drs. R.E. Kon en drs. A. Jaber