Studiegids

nl en

Eerste jaar

In het eerste jaar maken de studenten intensief kennis met het geschreven en gesproken modern Standaardarabisch (MSA). In het eerste semester wordt de grammatica van het MSA bestudeerd, zodat de studenten al in het tweede semester, onder begeleiding, een eerste boek in het Arabisch lezen. In het eerste jaar wordt tevens het spreken en luisteren van het Arabisch getraind. Naast de taalcomponenten worden ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan. Ook krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek op het vakgebied.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Islamologie 5
Talenpanorama van het Midden Oosten: taal, cultuur en politiek in het Midden-Oosten 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Grammatica Arabisch 1 5
Grammatica Arabisch 2 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Literatuur van het Midden-Oosten 1 5
Geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1500-heden) 5
Grammatica Arabisch 3 5
Conversatie Arabisch 1 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Arabische Letterkunde 5
Middenoosterse en Islamitische handschriftenkunde 5
Taalkundige diversiteit v/h Arabisch 5
Culturele Antropologie van het Midden-Oosten 5
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5

Kies 1 van de 2 dialecten

Egyptisch Arabisch 5
Marokkaans Arabisch 5

Buitenlandsemester

Cairo semester 30
Rabat-semester 30

Schaduwsemester

De examencommissie bepaalt of het schaduwsemester doorgang vindt. Studenten die deel willen nemen, dienen vóór 1-10-2010 hiertoe een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de examencommissie.

Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Lectuur Arabische teksten 10
Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5
Islamitische teksten/Koran 5
Vertalen Nederlands- Arabisch 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
De wereld van Sheherazade: cultuurgeschiedenis van de middeleeuwse Islam 5
Eindwerkstuk BA Arabisch 10
Islam en maatschappij 5
Literaire Analyse 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 1 15
Minor- en keuzevakkenruimte semester 2 15
Werkstukseminar Arabisch 5