Studiegids

nl en

Marokkaans Arabisch

Vak
2010-2011

Toelatingseisen

Succesvol voltooid hebben van MSA I, II en III en Lectuur Eerste Boek uit de propedeuse, of –ter beoordeling van de docent(en) en /of de Ex.cie- aantoonbare vergelijkbare competentie.

Leerdoelen

In dit college wordt een begin gemaakt met het leren van het gesproken Marokkaans Arabisch. Het Marokkaans Arabisch dat aangeleerd wordt is het Marokkaans Arabisch dat gesproken wordt in grote steden als Rabat, Fez, en Meknes. Er is een aanzienlijke dialectale variatie in Marokko, en hoewel we hier aandacht aan zullen besteden (naar gelang de interesse van de studenten), is het niet de hoofdmoot van het college. De cursus stelt studenten in staat om eenvoudige gesprekken te voeren met bijna iedereen in Marokko.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege. Studenten bereiden lessen voor uit het lesboek Marokkaans Arabisch. Verplichte aanwezigheid.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Deeltoets (30 %), en Eindtoets (70 %).

Literatuur

Verplicht:
Jan Hoogland, Marokkaans Arabisch, een cursus voor zelfstudie en klassikaal gebruik, uitgegeven bij Bulaaq: Amsterdam.

Facultatief:
Harrell, Richard S. (1966) A Dictionary of Moroccan Arabic: Moroccan -English, Washington D.C.: Georgetown University Press.
Otten, Roel (1983) Basiswoordenboek Marokkaans Arabisch – Nederlands / Nederlands – Marokkaans Arabisch, Muiderberg: Coutinho

Aanmelding

Aanmelding via usis

Contact

Bij de docent: Stanly Oomen

Opmerkingen

Als achtergrondliteratuur zullen de beschrijvende grammatica’s van Dominique Caubet en Richard Harrell dienen, naast het werk van Jeffrey Heath over dialectvariatie, en de tekstuitgaven van Louis Brunot en Georges Colin.

  • Brunot, Louis (1931) Textes Arabes de Rabat I: Textes, transcription et traduction annotée. Paris: Paul Geuthner.

  • Caubet, Dominique (1993) L’arabe marocain. Paris-Louvain: Peeters.

  • Colin, Georges S. (1939) Chrestomathie marocaine. Paris: Maisonneuve.

  • Harrell, Richard (1962) A Short Reference Grammar of Moroccan Arabic. Washington D.C.: Georgetown University Press.

  • Heath, Jeffrey (2002) Jewish and Muslim Dialects of Moroccan Arabic. Routledge Curzon: London.