Studiegids

nl en

Middenoosterse en Islamitische handschriftenkunde

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Kennis van het Arabisch en/of het Perzisch is niet beslist noodzakelijk maar wel nuttig.

Beschrijving

De cursus omvat een inleiding tot de paleografie (geschiedenis van het schrift, lezen oude handschriften) en de codicologie (geschiedenis van het boek, overzicht islamitische boekcultuur). De cursus wordt gegeven met behulp van vele originele handschriften uit het bezit van de Leidse Universiteitsbibliotheek.

Leerdoelen

De cursus heeft tot doel een eerste kennismaking te bieden met primaire handgeschreven bronnen uit de islamitische wereld uit de pre-moderne tijd.

Rooster

De data van het college zijn:
17/9, 1/10, 15/10, 22/10, 5/11, 26/11, 3/12.
Op die data: officieel steeds van 11.00-13.00 uur, en van 14.00-16.00 uur. In de praktijk komt het er op neer dat de colleges telkens ca. 90 minuten duren zonder onderbreking. Plaats: collegezaal Prentenkabinet, UB, Leiden, Witte Singel 27, twee verdieping, zuidzijde.

Overige details worden bekend gemaakt tijdens het eerste college.

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de volgende onderdelen:

  • toets (ipv proefwerk) 10%

  • huiswerkopdrachten 30%

  • klein werkstuk (over paleografisch of codicologisch onderwerp naar eigen keuze) 40%
    Handleiding schriftelijk werkstuk

  • presentatie 20%.

Alle onderdelen, met uitzondering van presentatie, dienen met een voldoende te worden afgerond.
Studenten wordt verzocht begin oktober een onderwerp voor het werkstuk in te leveren bij de docent. Studenten die geen onderwerp inleveren, krijgen een onderwerp toebedeeld.
Het werkstuk dient tijdens het laatste college (3-12-2010) te worden ingeleverd.

Dit college wordt dit jaar voor de laatste keer aangeboden. Studenten die het college niet afronden met een voldoende, zullen in 2011-2012 een vervangend – door de examencommissie nader te bepalen college – moeten volgen.

Literatuur

Lesmaterialen worden gratis verstrekt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden voor contractonderwijs

Informatie

Nadere inlichtingen bij de docent, Prof.dr. J.J. Witkam en tijdens het eerste college.