Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Rabat-semester

Vak
2010-2011

In het 2e semester van het 2e jaar kiezen hoofdvakstudenten Arabisch voor een buitenlandsemester in Cairo of Rabat.

Voorwaarde voor toelating is een afgeronde propedeuse Arabisch en het betreffende dialect (Egyptisch-Arabisch of Marokkaans-Arabisch).

Verzoeken tot vrijstelling voor het buitenlandsemester dienen uiterlijk 1 oktober 2009 te worden ingediend bij de voorzitter van de examencommissie, prof.dr. H.J. Stroomer, onder gebruikmaking van het formulier: