Studiegids

nl en

Lectuur Arabische teksten

Vak
2010-2011

Voertaal

Arabisch & Nederlands

Toegangseisen

  • Alle ingangseisen die ook gelden voor deelname aan het Cairo- of Rabatsemester.

Beschrijving

Lezen van Ibrāhīm Farġalī, Ibtisāmāt al-qiddīsīn (Cairo: Maktabat al-Usra 2006, 164 pp.; vertaling Ibrahim Farghali, The smiles of the Saints, Cairo: AUC 2007, 140 pp). Aan de hand van deze Egyptische interconfessionele roman (over moslims, Kopten, Libanezen, Russen, op plaatsen als Egypte (Mansura, Alexandrië), Parijs en Dubai) wordt de moderne Middenoosterse discours over interreligieuze en sociale problemen (individu versus collectief) van de laatste jaren, in de schaduw van de opkomst van het fundamentalisme, gecontextualiseerd.

Leerdoelen

Het vergroten van het tekstbegrip. De docent levert een korte samenvatting per hoofdstuk, de student bestudeert zelfstandig hoofdstuk voor hoofdstuk, en krijgt in het Arabisch geformuleerde vragen mee die beantwoord moeten worden. De antwoorden worden op college behandeld. Tevens worden grammaticale vragen aan de tekst gekoppeld, waarbij het vocaliseren van zinnen een belangrijke rol speelt.

Rooster

Woensdag 11.00-13-00 uur, kamer docent.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Toetsing

In te leveren schriftelijk huiswerk 30%, eindtentamen 70%.

Blackboard

Alle oefeningen staan op Blackboard. De gehele tekst van de roman is ingesproken en beschikbaar via Blackboard. Op Blackboard is ook een link naar de site die door de auteur wordt bijgehouden.

Literatuur

Ibrāhīm Farġalī, Ibtisāmāt al-qiddīsīn (Cairo: Maktabat al-Usra 2006, 164 pp.; vertaling Ibrahim Farghali, The smiles of the Saints, Cairo: AUC 2007, 140 pp).De gebruikelijke grammaticale en lexicale werken worden tevens gebruikt.

Aanmelden

Via U-twist, Blackboard en bij de docent. Wie niet het Cairo- of Rabatsemester volgt moet hiervoor dispensatie vragen, en toestemming krijgen om het Schaduwprogramma te volgen.

Contact

Bij de docent: Drs. A. Jaber