Studiegids

nl en

Geschiedenis van Arameestalige culturen

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het Aramees is een uiterst complexe taalfamilie met een ononderbroken traditie van maar liefst drieduizend jaar. Het werd eeuwenlang als kanselarijtaal gebruikt door Mesopotamiërs, Iraniërs en Arabieren; als spreek- en wetenschapstaal in de joodse traditie (met inbegrip van delen van het Oude Testament); als theologische en liturgische taal van het Christelijke Midden-Oosten en gnostische groepen; als identiteitsbepalende moedertaal van nog steeds bestaande minderheden bijna overal ter wereld. Dit college geeft een overzicht over de ontwikkeling van het Aramees en zijn rol in de loop der cultuurgeschiedenis.

Leerdoelen

  • De student een overzicht geven van de verschillende vormen van het Aramees en hun cultuurhistorische achtergronden.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor- en werkcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • K. Beyer,The Aramaic Language, Göttingen 1986; verdere literatuur wordt ter plekke bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Contact

Prof.dr. H. Gzella. Telefoon: 071-527 2255.

Opmerkingen