Studiegids

nl en

Egypte

Vak EC Semester 1 Semester 2
Egypte onder de farao’s 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2) 5
Materiële cultuur I 5
Methodologie en apparaat van de Egyptologie 5
Oude Geschiedenis Griekenland/ Rome 5

Klassieke Oudheid

Vak EC Semester 1 Semester 2
Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato 5
Egypte onder de farao’s 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Keuzevak Erflaters van onze beschaving: klassieke meesterwerken in de Europese literatuur 5
Methoden en Hulpwetenschappen Oude Geschiedenis 5
Oude Geschiedenis Griekenland/ Rome 5

Assyriologie

Dit is pad 1 van het track Oude Nabije Oosten

Beschrijving

De Assyriologie bestudeert de wereld van het oude Nabije Oosten en wel in het bijzonder van die gebieden, waar men het spijkerschrift gebruikte. Bij opgravingen, vooral in Irak en Syrië, worden vaak kleitabletten gevonden, die beschreven zijn met spijkerschrift. Het spijkerschrift werd gebruikt in de drie millennia die aan onze jaartelling voorafgaan. Dankzij de goede houdbaarheid van de kleitabletten is er veel bekend over de volken, de koninkrijken en de culturen van het oude Mesopotamië en van Anatolië.

De belangrijkste spijkerschrifttalen zijn het Sumerisch, de oudste taal die van dit schrift gebruik maakte, het Akkadisch, waarvan het Babylonisch en het Assyrisch dialecten zijn, en het Hettitisch, dat in het huidige Turkije werd gesproken. In deze minor krijg je een overzicht van de cultuur en geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië. Centraal staan de historische en de culturele ontwikkelingen in het Nabije Oosten, vanaf de Uruk-tijd met de oudst bekende metropolis rond 3000, de vorming van verschillende wereldrijken (het Nieuw-Assyrische Rijk heerste over het gebied van West Iran tot Egypte) tot in de Hellenistische tijd. Hierbij doe je ook archeologische kennis op.

Het eerste semester bestaat uit drie vakken van elk 5 ects, waaronder een inleiding in de geschiedenis van de Mediterrane wereld, en een van faraönisch Egypte. Het derde vak is een inleiding in de culturen van Mesopotamië en Anatolië waarin je leert over uiteenlopende onderwerpen als opgravingsgeschiedenis, taal en schrift, bevolking, economie, godsdienst, astronomie enz.
Het tweede semester bestaat ook uit drie vakken van elk 5 ects. Je volgt een college over de methoden en hulpwetenschappen van de Assyriologie; daarnaast geven twee colleges je een goed inzicht in de geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië. Het eerste behandelt de ontwikkelingen in het Oude Nabije Oosten, en in het tweede college wordt één bepaald aspect, bijv. internationale verdragen, door de eeuwen gevolgd. Alle vakken worden afzonderlijk getoetst.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Apparaat/ Werkstuk/ Referaat 5
Egypte onder de farao’s 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 5
Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië III 5
Oude Geschiedenis Griekenland/ Rome 5

Wereld van de bijbel

Dit is pad 2 van het track Oude Nabije Oosten

Vak EC Semester 1 Semester 2
Geschiedenis van Arameestalige culturen 5
Egypte onder de farao’s 5
Geschiedenis van het Oude Israël 5
Literatuur en cultuur van het Oude Israël 5
Oude Geschiedenis Griekenland/ Rome 5

Keuzepakket

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer info

Oude culturen van de Middellandse Zee

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: Prof. dr. O.E. Kaper
Informatie: o.e.kaper of 071 527 2041
Aanmelding: via uSis

Het programma biedt een breed overzicht van de culturen rond de Middellandse Zee
in de oudheid, met name het oude Nabije Oosten, Egypte, Griekenland en Rome.
Door middel van inleidingen in de geschiedenis en cultuur van deze gebieden, wordt
de huidige stand van wetenschappelijke kennis over de oudheid samengevat. Het
programma stelt de student in staat om inzicht te krijgen in de wortels van de Europese
cultuur, en om standpunten hierover kritisch te kunnen benaderen. Naast algemene
inleidingen bevat het programma drie keuzetrajecten voor verdere verdieping in één van
de besproken cultuurgebieden. Het einddoel van de minor is begrip van culturen uit de
oudheid, en de wetenschappelijke benadering hiervan aan de hand van verschillende
soorten bronnen, toegepast in een werkstuk.

De onderdelen 1-3 zijn algemeen en inleidend over het onderwerp. In het tweede deel
van het minorprogramma wordt gekozen voor een verdieping van de kennis in een
bepaalde regio of een specifieke cultuur. Er zijn drie keuzeopties: Egypte, Klassieke
Oudheid (Oude Geschiedenis/GLTC), of het Oude Nabije Oosten (Assyriologie dan wel
de wereld van de Bijbel). In elk van deze trajecten worden drie onderdelen gevolgd (4-6):
1. Inleiding tot de Geschiedenis van de Mediterrane Wereld (5 ects)
2. Egyptische Cultuurgeschiedenis I (5 ects)
3. Cultuurgeschiedenis Mesopotamië I: Bronnen (5 ects)
4. Egypte: Egyptische Cultuurgeschiedenis II (5 ects)
Klassieke Oudheid: Antieke Wijsbegeerte I (Blok 1, 5 ects).
Oude Nabije Oosten: Er kan worden gekozen uit twee opties: Geschiedenis van
Mesopotamië en Anatolië I (5 ects) of Geschiedenis van het Oude Israel (5 ects)
5. Egypte: Egyptische kunstgeschiedenis (5 ects)
Klassieke Oudheid: Erflaters van onze beschaving: klassieke meesterwerken in de
Europese literatuur (5 ects)
Oude Nabije Oosten: Er kan worden gekozen uit twee opties: Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië III (5 ects) of Literatuur en cultuur van het Oude Israel (5 ects)
6. Egypte: Methodologie en apparaat van de Egyptologie (5 ects)
Klassieke Oudheid: Methoden en hulpwetenschappen van de Oude Geschiedenis (5 ects)
Oude Nabije Oosten: Er kan worden gekozen uit twee opties: Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië I (5 ects) of Geschiedenis van de Arameestalige culturen (5 ects)