Studiegids

nl en

Metafysica

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Dit hoorcollege in de avonduren biedt een inleidend historisch en systematisch overzicht van enkele kernbegrippen uit de Wetserse metafysica, waaronder ding en eigenschap, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd. Studenten leveren wekelijks bijdragen aan een weblog over vragen bij college en literatuur.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Midterm paper (25%)

  • Schriftelijk tentamen (75%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal en huiswerk, en als discussion board.

Literatuur

Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen