Studiegids

nl en

Cultuurfilosofie

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In dit college wordt Heideggers doordenking van het wezen van de techniek uiteengezet aan de hand van een zorgvuldige lezing van diens voor het eerst in 1949 uitgesproken voordracht `Die Frage nach der Technik’.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011
Zie Rooster minoren en keuzepakketten 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Paper

Blackboard

Literatuur

  • Martin Heidegger, Die Technik und die Kehre (Klett Cotta).

  • Reader met teksten, verkrijgbaar tijdens het college.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Dr. G.T.M. Visser

Opmerkingen