Studiegids

nl en

Wijsgerige antropologie I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Filosofen hadden de pretentie een antwoord te geven op wat is?-vragen. Dat deden zij niet in de vorm van uitspraken of beweringen. Die vormen het domein van de wetenschap. Maar uitspraken of beweringen zijn opgetrokken uit woorden of namen die ergens naar verwijzen. Is het niet mogelijk om je om te draaien en te vragen naar de woorden die je gebruikt?

In deze cursus zal telkens verwezen worden naar de traditie van de filosofie, niet om in “discussie” of zelfs “debat” te gaan met “opinies” uit het verleden, maar alleen als aanwijzing naar de stil heersende kleine woorden die epochen tekenen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Take home tentamen

Blackboard

Via Blackboard worden protocollen en ander studiemateriaal ter beschikking gesteld, inclusief het tentamen.

Literatuur

  • Th.C.W.Oudemans, Echte filosofie. Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 978903513224.

  • R.Carnap, Empiricism, Semantics and Ontology

  • L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen