Studiegids

nl en

Klassieke teksten : Russell’s Philosophy of Logical Atomism

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Kennis van de propositielogica: het tentamen Logica I is met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Russell’s Philosophy of Logical Atomism (1918) is een klassieker binnen de analytische filosofie. Voorafgaand aan dit werk had Russell intensieve gesprekken met Wittgenstein, en kennis van dit werk is dan ook een uitstekende voorbereiding voor het lezen van Wittgensteins Tractatus.

Tijdens de cursus wordt geoefend in het stellen van filosofische vragen en van geschikte vragen voor filosofische papers.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Wercollege

Toetsing

  • Paper van 2000 woorden

  • Korte presentaties. De presentaties zijn van invloed op het eindcijfer.

Blackboard

Literatuur

  • Bertrand Russell, Philosophy of Logical Atomism (1918). Op internet is een gratis versie beschikbaar.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Dr. M.S. van der Schaar

Opmerkingen