Studiegids

nl en

Wijsgerige antropologie II

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Wijsgerige Antropologie I

Beschrijving

Nihilisme is mijn normale toestand. Er valt niets bij te ervaren en evenmin iets bij te denken. Ik geef onmiddellijk toe dat ik nihilist ben, om vervolgens fluitend aan de slag te gaan. Het nihilisme kan ontkend worden, bestreden via moraal of cultuur, of gelijkmoedig aanvaard, en met name bestreden via technologie, van medicamenten tot entertainment, het blijft nu en dan aankloppen als een ongenode gast bij het huis van de filosofie.
De gast geeft te kennen: jullie filosofen zijn overbodig. Jullie dragen de kleren van de keizer. En toch knaagt er iets.

Deze cursus is een voortzetting van Wijsgerige antropologie I, met de nadruk op de tweede mechanische reductie en het nihilisme.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Take home tentamen (via Blackboard)

Blackboard

Via Blackboard worden protocollen en ander studiemateriaal ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Th.C.W. Oudemans, Echte filosofie. Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 978903513224.

  • Overige teksten zijn voor ingeschreven studenten beschikbaar op Google groups.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor Google groups.

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen