Studiegids

nl en

Psycholinguistiek

Vak
2010-2011

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Basiscursus in onderwerpen en methodes van psycholinguïstisch onderzoek: lexicon, zinsstructuur, productie en perceptie, taal en biologie.

Leerdoelen

Studenten moeten na afronding van deze cursus over basiskennis beschikken op de gebieden taalverwerving, taalbegrip en taalproductie als mede de belangrijkste experimentele paradigma’s, bevindingen en theorieën op deze gebieden.

Rooster

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Onderwijsvorm

Hoor/instructie-college

Toetsing

schriftelijk tentamen met gesloten vragen (multiple choice).

Blackboard

Tijdens de cursus wordt er gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van onderwijsmateriaal (PowerPoint presentaties, artikelen, etc.) en tussentijdse mededelingen van de docent aan de studenten.

Literatuur

Trevor A. Harley (2008), The Psychology of Language. From Data to Theory(3rd edition), Hove and New York: Psychology Press.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Aanmelden voor Studeren A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent

Opmerkingen

Deelname aan de colleges is niet verplicht voor de deelname aan het tentamen, maar wordt sterk aangeraden.