Studiegids

nl en

Tracks

Beschrijving

Binnen het keuzepakket Taalwetenschap kies je voor een van de volgende trajecten:
A: Vorm en betekenis
B: Klank- en klankstructuur
C: Taal en cognitie
D: Taal en spraaktechnologie
Daartoe kies je zoals hieronder aangegeven de vakken die bij jouw gekozen track horen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Track A

Logica I 5
Semantiek 2 5
Structuurcursus Germaanse talen 5
Syntaxis 2 5

Track B

Articulatorische Fonetiek 5
Fonologie 1 5
Werkgroep Klank en Klankstructuur 10

Track C

Neurolinguistiek 5
Psycholinguistiek 5
Werkgroep Taal en Cognitie 10

Track D

Practicum Psycholinguistiek 5
Semantiek 3 5
Werkgroep Taal en Spraaktechnologie 10

Studenten die track A of C kiezen volgen ook:

Syntaxis 1 5
Taalverwerving 5

Studenten die track B of D kiezen volgen ook:

Analyse en Synthese van Spraak 5
Experimentele fonetiek 5

Meer info

Keuzepakket: voor studenten Geesteswetenschappen, geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands en Engels
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte
Coördinator: mw. prof. dr. L.L. Cheng
Informatie: opleiding taalwetenschap; 071 527 2059
Aanmelding: via uSis

Je kiest binnen dit keuzepakket voor een van de volgende trajecten:
A: Vorm en betekenis;
B: Klank en klankstructuur;
C: Taal en cognitie of
D: Taal en spraak technologie.

Taalwetenschap heeft als doel de algemene eigenschappen van menselijke taal in kaart
te brengen door het beschrijven en vergelijken van afzonderlijke talen. Taalkundigen
zoeken naar de formele structuur van taal, die kan verklaren wat er wel en wat er niet kan
voorkomen in de afzonderlijke talen.

Binnen de taalwetenschap is men ook geïnteresseerd in de manier waarop taal wordt
verworven. Het taalvermogen is een kenmerkende eigenschap van de mens, die al in het
babybrein verankerd is. Door het taalverwervingsproces te bestuderen, kan afgeleid
worden welke eigenschappen het taalvermogen moet hebben om taalverwerving mogelijk
te maken. Een andere manier om meer inzicht in het taalvermogen te krijgen, is het
bestuderen van mensen met taal- en spraakstoornissen. Door vast te stellen wat er fout
gaat, wordt ook inzichtelijk hoe het proces normaal zou moeten verlopen. De studie van
kindertaal en van taalstoornissen maakt daarom integraal deel uit van de taalwetenschap.

Het keuzepakket Taalwetenschap biedt studenten een grondige inwijding op één van de vier hoofdsporen door de moderne taalkunde:

  • de theorie van de betrekking tussen vorm en betekenis;

  • de analyse van de klankvormelijke kant van taal en spraak;

  • de studie van de verhouding tussen taal en cognitie en

  • de ontwikkeling, toetsing en toepassing van computationele modellen van taal en spraak.

De sporen in het keuzepakket Taalwetenschap zijn bedoeld voor studenten die zich
daadwerkelijk in een aspect van de moderne taalwetenschap willen verdiepen. Het gaat
erom je met de aard van de problemen, de methodes en de denkwijze in een domein
vertrouwd te maken. Voor studenten met elke achtergrond zal het keuzepakket doorgaans
zowel verbredend als verdiepend van aard zijn.