Studiegids

nl en

Syntaxis 1

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In het eerste deel van dit college wordt de uitgangspunten van de generatieve syntaxis behandeld. Aan de hand van verschillende syntactische verschijnselen (o.a., verplaatsingen), zullen de studenten bekend gemaakt worden met X-bar theorie, casustheorie, localiteit, en andere kernbegrippen binnen generatieve syntaxis. In het tweede deel van het college, leggen wij de nadruk op argumentatie, bij voorbeeld de vraag wat als doorslaggevend bewijs voor een bepaalde stelling kan worden beschouwd. Studenten zullen leren om oorspronkelijke artikelen te lezen.

Leerdoelen

Rooster

Raadpleeg voor het rooster de opleidingswebsite. Last-minute wijzigingen worden onder Actueel weergegeven.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en wekelijkse thuisopdrachten

Toetsing

Deel- en eindtentamen

Blackboard

Op Blackboard kunnen studenten zowel collegenotities en huiswerk downloaden, als zelf-tests doen.

Literatuur

  • Voor studenten die Nederlands spreken: Rint Sybesma, Syntaxis, een generatieve inleiding.

  • For non-Dutch students: Andrew Carnie, Syntax.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dit geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelden voor Studeren A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply.

After application students can register for courses en exams through uSis.

Contact

Mw. Prof. dr. L.L. Cheng