Studiegids

nl en

Wijsgerige antropologie III (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Wijsgerige antropologie I (BA1) of vergelijkbare voorkennis. Wijsgerige antropologie II is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.

Beschrijving

Vraagstelling: de romantiek heeft vandaag de dag geen goede pers. Zij is op het verleden gericht, conservatief en vol ressentiment tegen de wereld van techniek en economie. Het is de vraag of daarmee aan de oorspronkelijke ervaring van de romantiek recht wordt gedaan.

In het boek Romantik. Eine Deutsche Affäre zegt Safranski hierover op p.392:
“Die Romantik ist eine glänzende Epoche des deutchen Geistes, mit großer Ausstrahlung auf andere Nationalkulturen. Die Romantik als Epoche ist vergangen, das Romantische als Geisteshaltung aber ist geblieben. Es ist fast immer im Spiel, wenn ein Unbehagen am Wirklichen und Gewöhnlichen nach Auswegen, Veränderungen und Möglichkeiten des Ueberschreitens sucht. Das Romantische ist phantastisch, erfindungsreich, metaphysisch, imaginär, versucherisch, überschwenglich, abgründig. Es ist nicht konsenspflichtig, es braucht nicht gemeinschaftsdienlich, ja noch nicht einmal lebensdienlich zu sein. Es kann in den Tod verliebt sein. Das Romantische sucht die Intensität bis hin zu Leiden und Tragik. Mit alledem ist das Romantische nicht sonderlich für Politik geeignet.”

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Toetsing

Take home tentamen via Blackboard (in 12 uur te vervaardigen).

Blackboard

Via Blackboard worden protocollen en ander studiemateriaal ter beschikking gesteld.

Literatuur

  • Heidegger, Der Satz vom Grund.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure
Studenten dienen zich daarnaast ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor Google groups.

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen

Specialisatie: Filosofie van mens, techniek en cultuur