Studiegids

nl en

Filosofie, psychiatrie en neurowetenschappen (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

‘Epistemologie en wetenschapsfilosofie I’ en ‘History of Modern Philosophy’, of vergelijkbare voorkennis.

Beschrijving

We bespreken psychopathologische verschijnselen die aanleiding geven tot filosofische reflectie, bijvoorbeeld waanvorming (in relatie tot de vraag naar de waarheid), depersonalisatie (in relatie tot de ik-zelf verhouding), stemmingsafwijkingen (in relatie tot het hebben van een wereldbeeld, een zelfbeeld en van tijdsbesef) en persoonlijkheidsstoornissen (in relatie tot persoon-zijn en persoonlijke identiteit). We gaan in op het psychiatrische ziektebegrip: duidt het begrip psychiatrische stoornis op iets re?s of het een sociale constructie? Wat leert neurowetenschappelijk onderzoek ons over de vrije wil, over ‘spiegelneuronen’ en hun relatie tot tot empathie en over de relatie tussen geest en lichaam? Wat geeft de psychiater het recht iemand gedwongen op te nemen? Kan de persoonlijke identiteit veranderen onder invloed van bepaalde medicatie?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Rooster BA Wijsbegeerte 2010-2011

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen (bij minder dan tien deelnemers mondeling).

Blackboard

Literatuur

Een syllabus met teksten is beschikbaar bij aanvang van het college.

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Contact

Prof.dr. G. Glas

Opmerkingen

Specialisatie: Theoretische filosofie