Studiegids

nl en

Voet bij stuk

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Beschrijving

Tegenwoordig worden in de Westerse wereld nog maar heel weinig huwelijken gearrangeerd. In de Middeleeuwen was het normaal dat meisjes uitgehuwelijkt werden, al dan niet met hun instemming. Toch zijn er meisjes die weigerden te huwen, meestal omdat ze hun ziel en zaligheid in Gods handen hadden gegeven. Een van die meisjes was Amalberga. In een uit een Amersfoorts klooster afkomstig handschrift met heiligenlevens staat ook het leven van Amalberga. In dit college zal allereerst de tekst uit het handschrift moeten worden getranscibeerd, alvorens vragen over het genre, de heilige, de verering, het klooster, &c. beantwoorden kunnen worden..

Leerdoelen

Het leren editeren van een Middelnederlandse tekst: transcriberen, kritisch maken, annoteren, vertalen en inleiden

Rooster

Zie het rooster van de Opleding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Werkstuk, paper e.d.

Blackboard

Literatuur

Aanmelden

Via uSis.
Deadlines voor inschrijving:
Eerste semester t/m 23 augustus 2010
Tweede semester t/m 17 januari 2011

Contact

Dr. L.E.I.M. Jongen

Opmerkingen