Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Themacursus IIIa (Engelstalig): Highlights of 17th century Dutch art

Vak
2010-2011

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

De Nederlanden hebben de kunstgeschiedenis verrijkt met een groot aantal internationaal bekende kunstenaars en stijlbewegingen. In deze themacursus Nederlandse Kunst staat de Nederlandse kunst en cultuur van de Gouden Eeuw in haar verscheidenheid centraal. Onderwerp is niet alleen de zeventiende eeuw, maar ook de periode die daaraan voorafging en er onlosmakelijk mee is verbonden. Karakteristieke aspecten van de Nederlandse kunst en cultuur vormen het uitgangspunt voor de cursus. Aan de hand van chronologisch geordende onderwerpen wordt kunst besproken en geplaatst in een historische en theoretische context. Tijdens de cursus wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de artistieke ontwikkeling van grote meesters als Rembrandt, Hals, Ruysdael en Vermeer, maar ook aan de diverse wetenschappelijke benaderingen van de Hollandse kunst en cultuur van de Gouden Eeuw. Te denken valt aan de artistieke consequenties van de commercialisering van de kunstmarkt, de plaats van kunst in het burgerinterieur en de discussies rond de interpretatie van schilderijen. Tijdens de colleges zal de mentaliteitsgeschiedenis en hoe bepaalde kunstuitingen daaruit zijn voortgevloeid een centrale rol vervullen.
Deel 1, met cursuscode … omvat de kunstgeschiedenis van de vijftiende en de zestiende eeuw
Deel 2, met de cursuscode … omvat de kunstgeschiedenis van de zeventiende eeuw en wat daar in later tijd uit voortvloeide.

Leerdoelen

De cursus vergroot het inzicht in de samenhang van bepaalde artistieke ontwikkelingen vanaf circa 1400 tot en met de 20ste eeuw, met de nadruk op de kunst uit de Gouden Eeuw. Wetenschappelijke benaderingswijzen van de kunsten worden naast elkaar gezet en aan een kritische analyse onderworpen. De cursus nodigt de studenten uit de kunst uit het verleden die ons dagelijks omringt te plaatsen in de historische context waarin ze is ontstaan.

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Toetsing

  • twee schriftelijk tentamens met elk vijf essayvragen
    Deel 1 en deel 2 worden apart getoetst aan de hand van een schriftelijk tentamen met vijf open vragen over stijlontwikkeling en karakteristieke eigenschappen van stromingen en werk van beroemde kunstenaars aan de hand van afbeeldingen van schilderijen, architectuur en kunstvoorwerpen uit het materiaal op Blackboard.

Blackboard

De cursus maakt gebruik van Blackboard. Daarop zijn te vinden: teksten en beeldmateriaal (geïllustreerde tekst in het Engels en power points die de belangrijkste informatie van de colleges samenvatten), (verwijzingen naar) wetenschappelijke artikelen en voorbeeldvragen voor het tentamen.

Literatuur

Teksten en beeldmateriaal op Blackboard (geïllustreerde tekst in het Engels met power points die de belangrijkste informatie samenvatten) en enkele artikelen.

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de studiecoördinator of Dr. M.E.W. Boers (tel. 071 5272505)

Opmerkingen