Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

WC: Beeldende kunst: Michelangelo en Rodin

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Een zekere kennis van het Frans is noodzakelijk

Beschrijving

Rodin zag zichzelf als erfgenaam van Phidias en Michelangelo en in zijn gehele carrière hield dit thema hem bezig. Maar wat was nu precies hun relatie? Door te kijken naar beider werk en het lezen van de sonnetten Michelangelo en de gesprekken die met Rodin gehouden zijn, kunnen de overeenkomstenen de verschillen tussen beide kunstenaars meer reliëf krijgen.

Leerdoelen

Doel van de werkgroek is het verkrijgen van een inzicht in de werkwijze van beide kunstenaar, met een nadruk op de overeenkomsten in hun visie op het métier.

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

  • mondelinge presentatie en werkstuk met nabespreking

Blackboard

nvt

Literatuur

A. Rodin, L’art. Conversations réunis par Paul Gsell, Parijs 1911. (nog steeds verkrijgbaar)

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. J.L.L. Tilanus