Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Excursie: Florence

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Zie studiegids Kunstgeschiedenis

Beschrijving

De werkgroep is een voorbereiding op de excursie naar Florence. Bestudeerd worden architectuur, schilderkunst en beeldhouwkunst tussen 1000 en 1600 zoals die nog altijd in de steden is te vinden. Dit betreft exterieur van kerken, kloosters, stadspaleizen en stadhuizen, en de sculptuur en de schilderkunst in interieurs van kapellen, kapittelzalen, refectoria, vergader- en ontvangstruimten, of die in openbare ruimten opgesteld staan. Ook onderwerpen van meer (cultuur)historische aard die van belang zijn voor de kunst uit dit gebied worden behandeld, zoals de kloosterordes, de relatie tussen stad en platteland, stedelijke trots en periodisering.

Leerdoelen

De studenten leren zich zelfstandig te verdiepen in een onderwerp dat is gerelateerd aan het excursiedoel in een kunstvorm naar keuze, architectuur of beeldende kunst. Zij leren anticiperen op het analyseren van dit onderwerp in museale en monumentale omgeving van het excursiedoel, en in de confrontatie met de analyse van een veelheid aan kunstvormen. Zij zien tijdens de excursie objecten van studie die het terrein uitmaken van de kunstgeschiedenis in situ. Zij ervaren hoe verschillende specialismen binnen de kunstgeschiedenis, in het bijzonder architectuur en beeldende kunsten, met elkaar samenhangen. En zij leren een eigen onderzoek mondeling en schriftelijk te presenteren op een wetenschappelijk niveau

Rooster

Roosters 2010-2011

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege; zelfstandige literatuurstudie; excursie in de tweede week van mei 2011, ongeveer tussen 7 en 15 mei.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de hoor- en werkcolleges (zie Onderwijs- en ExamenReglement). Tijdens de excursie is dagelijkse aanwezigheid verplicht voor alle onderdelen. Van de student wordt een actieve houding verwacht tijdens werkgroep en excursie.

Toetsing

Referaat tijdens de excursie en werkstuk. De eerste versie van het werkstuk wordt ingeleverd voor excursie en een definitieve versie na de excursie. Tussentijdse schriftelijke opdrachten of een tentamen.

Blackboard

nvt

Literatuur

Literatuur wordt per college opgegeven en via Blackboard bekend gemaakt

Aanmelden

Via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs

Contact

Dr. J.G. Roding

Opmerkingen

NB: wij verwachten een subsidie per student voor deze excursie te krijgen van 150 euro maximaal; mogelijk is deze iets minder! Het exacte subsidiebedrag zal medio januari 2011 bekend zijn.

Studielast
10 ects