Studiegids

nl en

Reclametaal (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Voor de BA-studenten Duitse taal en cultuur gelden de regels die in de studiegids vermeld zijn. Voor de MA-studenten Duite taal en cultuur geldt dat zij een BA-opleiding Duitse taal en cultuur moeten hebben afgerond. Voor andere deelnemers geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

Reclame heeft zich in het verloop van de afgelopen decennia ontwikkeld tot en meer en meer centrale culturele factor en tot een „alomtegenwoordig openbaar geweld“. Daarbij werden nagenoeg alle maatschappelijke domeinen ontdekt als actievelden. Reclame beïnvloedt de planning, presentatie en financiering van diverse maatschappelijke gebieden en de makers gaan in het toenemend veranderend medialandschap door voor communicatiespecialisten. Omwille van haar massale spreiding neemt reclame inmiddels heel wat meer invloed op de omgangstaal dan bv. de poëzie, en ze fungeert daarbij tegelijkertijd als spiegel van het actuele taalgebruik. Reclame als centraal onderdeel van onze alledaagse cultuur, drukt een stempel op onze gewoontes, onze waarden en onze taal. Reclame wil aandacht trekken, emoties wekken en provoceren, en door afbeeldingen en door de tekst, en de meest succesvolle strategie is een combinatie van allebei.
In het college worden aan de hand van teksten, video’s en analyses uit de verschillende relevante disciplines actuele onderzoeksresultaten in systematische context geplaatst en gediscussieerd. Interdisciplinair en praktijkgeoriënteerd worden daarbij onder meer fundamenten van de reclame-economie, onderzoek naar effecten van reclame, onderzoek naar aparte elementen van reclametaal en van taalwetenschappelijke reclameaspecten behandeld.

Leerdoelen

Overzicht over centrale theoretische, methodische en terminologische fundamenten van het (historische) onderzoek naar reclametaal. Ervaring in de omgang met historische teksten.
Het college wil niet alleen een inventarisatie en methodereflectie bieden, maar ook de mogelijkheid, de werkwijzen uit het actuele onderzoek te leren kennen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Mondeling presentatie (20%) en schriftelijk werkstuk (80%).

Literatuur

  • Nina Janich (2010): Werbesprache. Ein Arbeitsbuch. (Narr Studienbücher). 5., vollst. überarb. und erg. Aufl. Tübingen.
    Secundaire literatuur wordt tijdig voor begin van het blok bekend gemaakt en ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Via uSis.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Informatie

dr. J.M. Meier

Opmerkingen