Studiegids

nl en

Linguistische textanalyse (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

  • Voor de BA-studenten Duitse taal en cultuur gelden de regels die in de studiegids vermeld zijn.

  • Voor de MA-studenten Duite taal en cultuur geldt dat zij een BA-opleiding Duitse taal en cultuur moeten hebben afgerond.

  • Voor andere deelnemers geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

De centrale communicatieve en didactische eenheid in het vreemdetalenonderwijs is de tekst. Hij is immers tegelijk mededeling en verzameling van taalvormen. Aan hem ontlenen de lerenden bijvoorbeeld informatie, meningen, gegevens of argumenten. De lerenden kunnen die kennis zowel talig en situationeel in de vreemde taal inzetten. Als uitgangspunt en doel van het onderwijs worden teksten geïnterpreteerd en verwerkt, opdat de lerenden op een gegeven moment zelfstandig nieuwe en toenemend complexere teksten kunnen recipiëren en produceren.
Pas sinds de jaren tachtig word het – altijd al belangrijke – werken met teksten ook waargenomen onder tekstlinguïstisch perspectief. Daarbij spelen onder meer theorieën over schriftelijkheid, schrijf- en leesonderzoek, taalverwervings- en taalverwerkingsonderzoek en over nieuwe richtingen in de tekstlinguïstiek zelf een centrale rol. Een nog steeds niet in toereikende mate ontwikkelde teksttheorie zou de tot nog toe bestaande, eerder aparte onderzoeksrichtingen moeten verenigen. In het kader van een theorie die én theoretisch én toegepast onderzoek probeert te integreren, zouden structureel-communicatieve en cognitieve aspecten kunnen worden geanalyseerd.
In de laatste decennia zijn de didactische concepten met betrekking tot de analyse van teksten, hun structuren en taalkenmerken tegelijkertijd concreter en relevanter geworden. Ze richten zich meer op de lerende en het proces van communiceren. De tekstwetenschap stelt didactische problemen in het moedertaal- en vreemdetalenonderwijs in het centrum. Bij vreemde talen zijn vooral problemen interessant die op de communicatieve en semantische equivalentie bij het vertalen en tolken focusseren of op de tekstsoortenspecifiek in andere taal- en cultuurcontexten.

Leerdoelen

Overzicht over de belangrijke theoretische, methodische en terminologische basisbeginselen van de tekstlinguïstiek.
Het college wil niet alleen een inventarisatie en methodereflectie bieden, maar ook de mogelijkheid, de werkwijzen uit het actuele onderzoek te leren kennen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Mondeling presentatie (20%) en schriftelijk werkstuk (80%).

Literatuur

  • Klaus Brinker (2010): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden. (Grundlagen der Germanistik 29). 7., durchges. Aufl. Berlin.

Secundaire literatuur wordt tijdig voor begin van het blok bekend gemaakt en ter beschikking gesteld.

Aanmelden

via uSis

Informatie

dr. J.M. Meier

Opmerkingen