Studiegids

nl en

Schriftkultur und Sprachwandel (BA)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

  • Voor de BA-studenten Duitse taal en cultuur gelden de regels die in de studiegids vermeld zijn.

  • Voor de MA-studenten Duite taal en cultuur geldt dat zij een BA-opleiding Duitse taal en cultuur moeten hebben afgerond.

  • Voor andere deelnemers geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken.

Beschrijving

De maatschappelijke belangstelling voor taal en taalverandering is groot. Deze belangstelling voor de eigen taal en haar geschiedenis is er niet alleen in het Nederlandse taalgebied, maar ook in het Duitse. Dat blijkt o.a. uit het enorme succes van de boeken van Bastian Sick. Als we nadenken over de historische dimensie in de Duitse taalkunde, dan moeten we denken aan twee mogelijke invalshoeken: de geschiedenis van het Duits aan de ene kant en principes en verschijnselen van taalverandering aan de andere.
Onder taalgeschiedenis wordt sinds meer dan twee decennia in toenemende mate verstaan taalgebruiks- en communicatiegeschiedenis, want ook historische teksten kunnen alleen volledig worden begrepen in hun sociale interactie. Zeker sinds de opkomst van de zogenaamde pragmatic turn richt de sociolinguïstisch georiënteerde taalgeschiedsschrijving zich in sterkere mate op de context van tekstsoorten en communicatieterreinen.
In het college worden de belangrijkste theoretische, methodische en terminologische grondbeginselen van de historische linguïstiek voorgesteld. Met het actueel onderzoek als basis worden de centrale termen en onderzoeksterreinen aan de hand van historische voorbeelden uitgelegd.

Leerdoelen

Overzicht over de belangrijke theoretische, methodische en terminologische grondbeginselen van een historisch georiënteerde linguïstiek. Kennis in het omgaan met historische teksten.
Het college wil niet alleen een inventarisatie en methodereflectie bieden, maar ook de mogelijkheid, de werkwijzen uit het actuele onderzoek te leren kennen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Toetsing

Mondeling presentatie (20%) en schriftelijk werkstuk (80%).

Blackboard

Literatuur

  • Peter Ernst (2005): Deutsche Sprachgeschichte (UTB basics). Wien.

Secundaire literatuur wordt tijdig voor begin van het blok bekend gemaakt en ter beschikking gesteld.

Aanmelden

via uSis
Belangstellenden die deze cursus in het kader van A la carte-onderwijs willen volgen (zonder tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.
Belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), vinden hier informatie over kosten, inschrijving, voorwaarden etc.

Informatie

dr. J.M. Meier

Opmerkingen

Studenten uit andere opleidingen dan Duitse taal en cultuur kunnen in het Nederlands of in het Engels participeren.