Studiegids

nl en

Veldonderzoek Gedragsbiologie (EBC)

Vak
2010-2011

Coordinator
dr.H.Slabbekoorn, 071-527 5049; h.w.slabbekoorn@biology.leidenuniv.nl

Omschrijving
De cursus sluit aan op de cursus Gedragsbiologie-2. In een relatief zelfstandig uitgevoerd onderzoek worden gegevens verzameld in het veld die aansluiten bij de theorie over causatie, ontwikkeling, functie, en evolutie van gedrag. Doel van de cursus is inzicht te verkrijgen in het observeren en kwantificeren van diergedrag in de natuurlijke context, en het selecteren van meetbare en inzichtverschaffende gedragskarakteristieken gekoppeld aan een wetenschappelijke vraagstelling. Zang van vogels en acoustische onderzoeksmethoden vormen het centrale modelsysteem. De studenten zullen samen met de docent vorm geven aan de manier van data verzamelen en het selecteren van geschikte onderzoekslocaties in en rondom Leiden.

Onderwijsvormen
Een groot aantal verschillende facetten van veldonderzoek plannen en uitvoeren zullen aan bod komen. In de eerste week zal met de hele groep gezamelijk een aantal opdrachten worden uitgevoerd, waarbij studenten eigen observaties zullen verzamelen in de Rotterdamse dierentuin Blijdorp. Ook zal er in die eerste week nadrukkelijk worden stilgestaan bij veldtechnieken voor bioacoustisch onderzoek, waarbij studenten een gerepliceerde set experimenten uitvoeren, en waarbij ze zelf soms als zender en soms als ontvanger van een geluidsignaal functioneren. In de tweede week gaat het meer zelfstandige onderzoek van start. Na het formuleren van een vraagstelling binnen een theoretisch kader zullen er buiten gegevens worden verzameld die binnen verder worden verwerkt, om daarna grafisch te worden weergegeven en statistisch getoetst. In groepjes worden de gegevens verzameld die mogelijk weer in teamverband kunnen worden uitgewisseld en verwerkt. Er wordt een verslag geproduceerd en de cursus wordt afgesloten met mondelinge presentaties. In de laatste week vindt er afsluitend een observatiesessie in de duinen van Meijendel plaats (overnachting op camping noodzakelijk).

Studiemateriaal
Er zal een syllabus worden uitgereikt met informatie over de set-up van de verschillende onderdelen, die tevens voorziet in materiaal ter verdieping in de nodige theoretische achtergrond in de vorm van een set wetenschappelijke artikelen.

Ingangseis/advies
ingangseis cursus Gedragsbiologie

Rooster
1e dag: 9.00 Start cursus in College zaal ??
1e week: Observaties verzamelen in dierentuin, Uitvoeren bioacoustische veldexperimenten
2e, 3e, 4e week: Verzamelen velddata en uitwerken tot verslag en presentatie.
Laatste dag: 9.00-17.00 afsluitende praatjes in Collegezaal ??

Inschrijving
Via USIS

Opmerkingen