Studiegids

nl en

Archeologische methoden en technieken 2

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Archeologische Methoden en Technieken 1 behaald.

Vakomschrijving

In dit college worden capita selecta van archeologische methoden en technieken van veldonderzoek, dateringsmethoden en analysemethoden behandeld. De volgende onderwerpen komen aan de orde: veldverkenningstechnieken, geofysische prospectiemethoden, stratigrafie, onderwater archeologie, het conserveren van vondsten, radiometrische ouderdomsbepalingen, materiaalanalyse, ethnoarcheologie, en experimentele archeologie.

Leerdoelen

  • Het uitbreiden en verdiepen van de kennis van archeologische methoden en technieken;

  • Kennis van specifieke prospectiemethoden, opgravingstechnieken, dateringsmethoden en analysemethoden;

  • Inzicht in wanneer deze methoden worden toegepast en in staat zijn een Harris matrix te maken en 14C dateringen te kalibreren.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen;

  • Opdrachten.

Literatuur

Diverse artikelen (wordt tijdens college opgegeven).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Opmerkingen

Studenten die in het collegejaar 2008-2009 of eerder aan de studie Archeologie zijn begonnen, volgen dit vak voor 3 ects.