Studiegids

nl en

Management archeologisch erfgoed 2

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Vakomschrijving

Ontwikkelingen in de archeologie van de laatste 20 jaar hebben geleid tot grote veranderingen in de professionele en ethische context van de archeologie. Daarom is er een noodzaak tot reflectie op de rol van de archeoloog in de maatschappij en op de betekenis van het verleden in het heden. Archeologen moeten zich bewust zijn van de sociale, culturele en politieke context van de archeologische praktijk en interpretatie en van hun relatie met andere ‘stakeholders’. Centrale begrippen zijn ‘erfgoed’, ‘waarde’ en ‘identiteit’. De kwesties die aan bod zullen komen hebben betrekking op het ‘eigendom’ van het verleden (wie heeft de autoriteit om het verleden te bestuderen, te interpreteren en te presenteren?) en op de afweging van waarden in het behouden, onderzoeken en economisch ontwikkelen van archeologisch erfgoed.

Leerdoelen

  • Basale kennis van de centrale begrippen;

  • Basale kennis van enkele van de belangrijkste kwesties in de hedendaagse archeologie;

  • In staat zijn tot reflectie op de rol en betekenis van de archeologie in een relevante sociale, culturele en/of politieke context.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Tentamen.

Literatuur

  • R. Skeates, Debating the Archaeological Heritage (2000);

  • Aanvullende literatuur wordt opgegeven tijdens college.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.