Studiegids

nl en

Computertoepassingen 2: Geografische Informatie Systemen (GIS)

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja (practica).

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Vakomschrijving

Dit college biedt inzicht in de toepassingsmogelijkheden van Geografische Informatie Systemen (GIS) bij archeologisch veldwerk en analyses. Nieuwe onderzoeksmogelijkheden die door deze nieuwe technologie mogelijk worden gemaakt, worden met meer diepgang behandeld.

Leerdoelen

  • Kennis verkrijgen over de manier waarop GIS momenteel binnen de archeologie wordt gebruikt;

  • In staat zijn om voor een eigen onderzoek eenvoudige kaarten in GIS te maken voor het beheer en de analyse van de ruimtelijke archeologische informatie.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Practicum.

Toetsvorm

  • Tentamen;

  • Aanwezigheid bij practica.

Literatuur

D. Weathley & M. Gillings, _Spatial Technology and Archaeology: The Archaeological Applications of GIS _(2002).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.

Opmerkingen

Studenten die in het collegejaar 2008-2009 of eerder aan de studie Archeologie zijn begonnen, volgen dit vak voor 2 ects.