Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Taalbeheersing: Conversatie & Luistervaardigheid en Kanji-introductie Ia

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Studenten Japans

Beschrijving

Taalbeheersing I bestaat uit twee vakken: “Conversatie & luistervaardigheid” is gericht op het ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid. Door middel van simpele conversaties zullen studenten leren om te gaan met basis-conversaties (dagelijks leven). Deze conversaties zullen o.a. betrekking hebben op ‘het introduceren van iemand/jezelf’, conversaties over iemands dagelijkse bezigheden, liefhebberijen, het omschrijven van objecten en mensen, het uitdrukken van ideeen etc.

Kanji-introductie is gericht op de ontwikkeling van begrip van de geschiedenis van kanji, van verschillende componenten (on/kun leeswijzen) en de structuur (radicalen) van kanji. Studenten zullen een basiskennis opbouwen van basale kanji (ongeveer 250) en zij zullen op hun kennis hiervan worden getest d.m.v. quizzes.

Leerdoelen

zie Beschrijving.

Rooster

Zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege, voertaal: nederlands, japans en engels.

Toetsing

Structuur en Weging Taalverwerving Ia (5+ 5+ 5 ects = 15 ec):

Taalkundige structuur I, 5691VTJGAY (Structure: Japanese Grammar I) (5 ec):

  • Grammatica: 70%

  • Vocabulaire: 30%

Taalbeheersing I (5 ec) 5691VTATAY:

  • Conversatie & Luistervaardigheid I (5691VTCLAY): 60%

  • Kanji-introductie I (5691VTKAY): 40%

Teksten: Beginners niveau I (5 ec) 5691VTMTAY: 100%

Blackboard

Materialen/communicatie platform is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

  1. Minna no Nihongo I Honsatsu (Main Textbook Kanji-kana version) (zie bijv. http://www.3anet.co.jp/english/books/books_01.html), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-102-8) (or newer edition).
  2. Minna no Nihongo I Honyaku Bunpo Kaisetsu in English (Translation & Grammatical Notes in English), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-107-9) (or newer edition).
  3. Minna no Nihongo/ Kanji_I (English edition I), 3A corporation 2001 (ISBN 978-4-88319-147-5) (or newer edition).
  4. Bunt, Jonathan, Oxford Japanese Grammar and Verbs, Oxford University Press, 2003 (ISBN 978-0-19-860382-5).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Bij de docent, zie het rooster.

Opmerkingen

Studenten kunnen versnellen binnen een onderdeel van het taalprogramma. Voordat ze bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan BA2 1e semester Conversatie & luistervaardigheid moeten studenten alleen onderstaande vakken hebben afgerond:

  1. BA1 Taalverwerving Ia/Taalbeheersing I/Conversatie & Luistervaardigheid I (60% of 5691VTATAY)
  2. BA1 Taalverwerving Ib/Taalbeheersing II/Conversatie & Luistervaardigheid II (60% of 5691VTATBY).

Voordat studenten door kunnen stromen naar het 2e semester van BA3 moeten echter alle andere taalvakken eerst zijn afgerond.