Studiegids

nl en

Cultuurkunde van Japan:kunst en materiële cultuur van Japan

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Een introductie in aspecten van de geschiedenis van Japanse kunst en materiële cultuur in haar maatschappelijke en culturele context.

Leerdoelen

  • Kennismaking met thema’s en motieven in Japanse kunst en materiële cultuur, de ontwikkelingen en invloeden daarin.

  • Kennismaking met de maatschappelijke context van productie en consumptie van Japanse kunst en materiële cultuur

  • Inzicht in methodes van beschouwen, bestuderen en beschrijven, verzamelen en conserveren van diverse vormen van kunst, kunstnijverheid en materiële cultuur.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

  • schriftelijk tentamen over opgegeven literatuur en collegestof met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice) en korte open (invul)vragen:

  • mid-term test 40%

  • afsluitend tentamen 60%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen en eventueel voor proeftentamens, en het ter beschikking stellen van studiemateriaal, zoals schema’s, samenvattingen en hand-outs.

Literatuur

nog op te geven.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Informatie: Mevr. Dr. M. Winkel