Studiegids

nl en

Organisatie en Management

Vak
2010-2011

In het vak Organisatie en Management besteden wij aandacht aan het vraagstuk hoe en in welke omstandigheden veranderingen in organisatie en management van het openbaar bestuur een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van publieke dienstverlening. Hierbij wordt een historisch en internationaal vergelijkend perspectief ingenomen. Tevens wordt getracht theorie en praktijk van vernieuwing en verbetering van publieke diensten met elkaar in verband te brengen. Wij zullen in dit vak voortbouwen op inzichten uit de bestuurskunde en de managementvakken uit jaar 1 en hier dieper op in gaan. Vragen die aan bod komen zijn onder meer: hoe kunnen publieke organisaties excellente organisaties worden? Kunnen inzichten uit het private bedrijfsleven daarbij behulpzaam zijn of dienen we vooral rekening te houden met de eigen aard van de organisaties en het management in de publieke sector? In welke opzichten is kennis van eerdere pogingen tot bestuurlijke vernieuwing nuttig voor een beter begrip van hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen? Wat zijn verschillende (nationale) tradities in publiek management en welke consequenties hebben deze tradities voor verschillende alternatieven voor het verbeteren van publieke dienstverlening?

Coördinator en hoorcollegedocent:
drs. A.D.N. Kerkhoff

Werkgroepdocenten
J.L.J. Pronk, BSc
M.A.W. Reijnders, MA

Onderwijsvormen:
Hoorcolleges en werkgroepen. NB: Keuzevak-, minor- en schakelstudenten volgen géén werkgroepen!

Studiemateriaal:

  • Lawrence E. Lynn (2006) Public Management: Old and New, New York; Routledge (ISBN: 978-0-415-28730-2)

  • Hal G. Rainey (2003), Understanding and Managing Public Organizations, San Francisco; Jossey-Bass, derde druk. [NB: in 2009 is een vierde druk verschenen. Studenten kunnen ook deze versie aanschaffen maar dit is niet verplicht. Paginanummers in de vakwijzer zullen bovendien naar de derde druk verwijzen]

  • Nader op te geven artikelen

Toetsing:
Schriftelijk tentamen en opdrachten i.kv. werkcolleges

Ingangseis/advies
Voor bestuurskundestudenten: geen.
Voor keuzevakstudenten dat zij eerst het vak Bestuurskunde I hebben behaald (of tegelijkertijd volgen met), alvorens zij het vak Beleid I of Organisatie en Management I gaan volgen. Dit ivm de juiste voorkennis.

Rooster:
Dagstudenten:
Hoorcolleges
Woensdag 8/9-20/10 van 15-17 uur in SA-41, UITZONDERING: WOENSDAG 29 SEPTEMBER VAN 11-13 UUR IN SB45

Werkgroepen
wgr 1 Donderdag 9/9, 21/10 van 9-12 uur in 1A-22
wgr 2 Donderdag 9/9, 21/10 van 9-12 uur in 1A-37
wgr 3 Vrijdag 10/9, 22/10 van 9-12 uur in 5A-37
wgr 4 Vrijdag 10/9, 22/10 van 10-13 uur in 1A-22

Tentamen
Dinsdag 26/10/2010 13-16 uur in USC

Herkansing
Woensdag 12/01/2010 13-16 uur in FSW in zaal 1A20

Avondstudenten (alleen voor pre-masterstudenten!): 03-11-2010 tot en met 15-12-2010 van 18.30-20.00 uur in zaal 403, Lange Houtstraat 5. Tentamen 23-12-2010 in zaal 403, van 18.30-20.00 uur. Hertentamen 17-01-2011 zaal 403 van 18.30-20.00 uur. Als u ervoor kiest de dagcolleges te volgen dan betekent dat dat u alle colleges overdag moet volgen en dus niet kunt ‘shoppen’ door een paar colleges nu te doen en een paar in blok 2 in de avond. U dient dan ook het tentamen voor de dagstudenten maken. De mogelijkheid om het avond tentamen te maken vervalt daarmee.

Let op! Er kunnen nog wijzigingen optreden in dit rooster
Laatste wijziging: 17 augustus 2010