Studiegids

nl en

Propedeuse

In het eerste jaar van de Bachelor Bestuurskunde wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde bestudeerd.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Nationale Politiek: Nederlands Politiek Bestel 5
Methoden en Technieken 1A: Inleiding Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Methoden en Technieken 1B: Onderzoeksontwerp 5
Sociologie 5
Organisatietheorie 5
Inleiding Recht 5
Inleiding Economie 5
Publiek Management 5
Geschiedenis van het Openbaar Bestuur 5
Methoden en Technieken II 5

Tweede Jaar

In het tweede jaar van de Bachelor Bestuurskunde wordt het vakgebied Bestuurskunde diepgaand bestudeerd. Onderwerpen zoals Beleid, Management, Internationale Betrekkingen en de Europese Unie worden behandeld.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Organisatie en Management 5
Staats-en Bestuursrecht 5
Beleid 2: Implementatie 5
Economie 2 5
Kwantitatief Onderzoek 5
Comparative Government in International Perspective 5
EU Politics and Policy 5
Decision Making and Rational Choice 5
Public Budgeting and Finance 5
Politieke Filosofie en Openbaar Bestuur 5
Europeanisering en Binnenlands Bestuur 5

Derde Jaar

In het eerste semester van het derde jaar hebben studenten de mogelijkheid de vrije keuzeruimte te vullen met keuzevakken, minor, stage of studeren in het buitenland. In het tweede semester schrijven studenten hun Bachelorscriptie.

Studenten die in februari 2011 willen beginnen met hun master hebben de mogelijkheid de Bachelorscriptie in het najaar van 2010 schrijven.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Vrije Keuzeruimte Politicologie 3e jaar 30
Optioneel: Bachelorproject najaar 2010 15
Keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Bachelorproject Voorjaar 2011 15
Beleid 3: Beleidsevaluatie 5
Wetenschapsfilosofie 5
Ethiek 5

Overgangsregelingen

Tweede studiejaar: Vergelijkende Bestuurskunde
Dit vak is verdwenen uit het curriculum. Studenten kunnen kiezen om:

of deel te nemen aan een extra tentamen oude stijl tijdens de tentamenperiode van blok II. Meld je hiervoor aan bij de studieadviseur Daniëlle Ladan; dit kan tot uiterlijk 1 december 2010.

Studenten die het tentamen haalden, maar geen paper inleverden of een onvoldoende haalden voor de paper, hebben de kans alsnog een paper te schrijven. Deadline voor inleveren van de papers is vrijdag 17 december, vroeger inleveren kan uiteraard ook. Lever het paper in bij dr. Trui Steen. Het betreft de oorspronkelijk opdracht (deze opdracht kunt u ophalen bij de studieadviseur Daniëlle Ladan).

of dat zij het nieuwe propedeusevak Economie II (blok II) volgen.

Keuzevakken Bestuurskunde

Bij het Instituut Bestuurskunde bieden wij de onderstaande keuzevakken aan. U kunt zich aanmelden via Usis of via het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de Onderwijsbalie Bestuurskunde. U kunt contact opnemen via T: 071- 527 3402 of E: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Organisatie en Management 5
Keuzevak: Nederlandse Politieke Leiders sinds 1848 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Sociologie 5
Beleid 2: Implementatie 5
Keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5
Comparative Government in International Perspective 5
EU Politics and Policy 5
Decision Making and Rational Choice 5
Europeanisering en Binnenlands Bestuur 5

Minor Bestuurskunde

Het Instituut Bestuurskunde biedt twee minoren aan. U kunt zich aanmelden via Usis of via het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de Onderwijsbalie Bestuurskunde. U kunt contact opnemen via T: 071- 527 3402 of E: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl.

  • Minor Bestuurskunde: Overheid en Samenleving (30.0 ECTS)

  • Minor Security, Safety and Justice (30.0 ECTS). Voor de verdere infomatie van de SSJ-minor, zie: http://studiegids.universiteitleiden.nl/nl/studies/security_safety_justice.

Hieronder vindt u alle informatie mbt de minor Bestuurskunde: Overheid en Samenleving:

Studenten die deelnemen aan deze minor volgen vier verplichte vakken, namelijk: Bestuurskunde I, Beleid I, Organisatie en Management en Bestuurskunde II.
Vervolgens volgt u twee vakken met keuze uit: Beleid II, Sociologie en/of International Relations.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Organisatie en Management 5
Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde 5
Sociologie 5
Beleid 2: Implementatie 5
Keuzevak: Introduction to International Relations and Organizations 5

Keuzepakket Bestuurskunde

Het Instituut Bestuurskunde biedt ook een keuzepakket aan. Het keuzepakket omvat drie kernvakken bestuurskunde van totaal 15.0 ECTS.
U kunt zich aanmelden via Usis of via het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de Onderwijsbalie Bestuurskunde. U kunt contact opnemen via T: 071- 527 3402 of E: onderwijsbsk@fsw.leidenuniv.nl.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Bestuurskunde I: Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap 5
Beleid 1: Beleids- en Besluitsvorming 5
Organisatie en Management 5