Studiegids

nl en

Focus 5a+6:Esoterisch Boeddhisme en Ryobu Shinto I

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

De cursus behandelt het religieuze wereldbeeld in Japan vanuit twee componenten, het esoterisch Boeddhisme en de hierdoor geinformeerde vormen van kami-verering zoals Ryobu Shinto. Uitgaande van de rituele plaats van het Boeddhisme in de Japanse maatschappij komen doctrinaire ontwikkeling en de relatie praktijk en instituut aan de orde. Deze facetten worden bekeken vanuit hun historische context, contemporaine waarde en eigenheid voor de Japanse maatschappij. Daarnaast geeft de cursus een overzicht van de discussies op dit vakgebied en een inleiding op het gebruik van historisch bronmateriaal.

Leerdoelen

De student wordt vertrouwd gemaakt met concepten ter verklaring van wereldbeelden die historisch van belang zijn. Daarnaast leert hij werken met contemporaine benadering en databases. Het problemiseren en contextualiseren binnen eigen interesse en onderzoek wordt geoefend d.m.v. presentaties en schriftelijke rapportages.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Deelname element (deelname, presentatie): 30%

  • Review element (Literatuur review (1,000-1,500 woerden)): 20%

  • Onderzoeks element (onderzoeks-essay (2,500-3,000 woorden)): 30%

  • Summative element (tentamen): 20%

Blackboard

De cursus zal gebruik maken van Blackboard als informatiemedium en als communicatiemedium d.m.v. postings.

Literatuur

Zie Course Syllabus op de Blackboard-site

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dr. H van der Veere