Studiegids

nl en

Taalverwerving IIIa: conversatie & luistervaardigheid, teksten: gevorderd niveau, kanji V

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Taalbeheersing IIb: Conversatie/Luistervaardigheid en/of Kanji (IV) en/of Teksten: licht-gevorderd niveau II.
Studenten Japans.

Beschrijving en leerdoelen

Conversatie & luistervaardigheid & Teksten (gevorderd niveau) & Kanji V: Deze cursus heeft als doel de vaardigheden in spreken en begrijpend luisteren, alsmede de lees- en uitdrukkingsvaardigheden van de studenten te verhogen tot een hoog middenniveau.
Studenten zullen leren om: de hoofdpunten te begrijpen van langere gesprekken in standaard Japans, en van allerlei TV-progamma’s over bekende onderwerpen; om in zekere mate spontaan deel te kunnen nemen aan gesprekken zodat gewone interactie met moedertaalsprekers mogelijk wordt; deel te kunnen nemen aan discussies in een vertrouwde omgeving en daarbij gespreksonderwerpen te kunnen introduceren; samenhangende beschrijvingen te kunnen presenteren over allerlei onderwerpen die samenhangen met het vakgebied waarin men interesse heeft (bijv. door het geven van korte voordrachten); hun eigen standpunten over actuele onderwerpen uit te kunnen dragen; het eigen niveau van spreken aan de situatie aan te kunnen passen (bijv. van een beleefde naar een informele stijl, het gebruik van normale beleefdheidsvormen). In de Kanji-colleges zullen studenten worden getoetst op hun kennis van essentiële kanji karakters die in de teksten van de tekstcolleges voorkomen, alsmede van andere kanji die voor het hogere middenniveau relevant worden geacht. Ten einde de studenten voor te bereiden op het gebruik van Japanstalige materialen in de Focusvakken tijdens het 2e semester van het 3e jaar, zal in deze cursus de focus verschuiven van “lezen om de taal te leren” naar “lezen om inhoudelijke informatie te vergaren”.
Door gebruik te maken van een reader met geselecteerde teksten (oa. krantenartikelen) over hedendaagse maatschappelijke problemen en hedendaags literair proza, zullen studenten worden blootgesteld aan een variëteit van complexe zinsstructuren en vocabulaire op een hoger middenniveau. Studenten zullen vaardigheden ontwikkelen op het gebied van vertalen en kritisch lezen. Door hun actieve kennis van en werkvaardigheden met het Japans te vergroten, zal het vermogen van studenten tot begrijpend lezen en om leesstrategieën toe te passen verder worden ontwikkeld, om hen zodoende voor te bereiden op meer veeleisende teksten in de Focusvakken, en binnen hun post-Bachelor carriëre.

Rooster

Zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen

  • Mondeling tentamen/presentatie

Taalverwerving IIIa (5693VTMJAY) (5 ec), 100%:

  1. Conversatie & luistervaardigheid (5693VTJCAY): 30%
  2. Teksten, gevorderd niveau (5693VTTY): 40%
  3. Kanji V (5693VTKTY): 30%

Blackboard

Materialen/communicatie platform is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

  • 『どんな時どう使う 日本語表現文型辞典』 Tomomatsu, Etsuko et al.: Essential Japanese Expressions, ALC, 2007. ISBN 978-4-7574-1235-4, ¥2,940

  • Reader (verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen, Lipsius gebouw)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

De docent, zie het rooster.

Opmerkingen

Studenten kunnen versnellen binnen een onderdeel (bijv. Kanji) van het taalprogramma.

Onderdeel van: Taalbeheersing III
Beoogd niveau: Hoog middenniveau/JLPT 2 (CEF B1.2.-B2.1. daar waar toepasbaar)

  • cumulatieve vocabulaire (BA1+BA2+BA3): ongeveer 6,000

  • zinsstructuren/grammatica: JLPT 2-1

  • kanji: ongeveer 1500