Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 2a (A-groep)

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Deze taalverwervingscursus is een verplicht onderdeel voor BA1-studenten GLTC zonder eindexamen Latijn (maar met eindexamenniveau Grieks).

Beschrijving

Deze cursus is het vervolg van de cursus Latijn Taalverwerving 1a. In deze cursus wordt het verwerven van een basiswoordenschat afgerond en worden de onregelmatige werkwoorden (stamtijden) gememoriseerd. Aan het eind van de cursus is een niveau bereikt dat het mogelijk maakt een authentieke Latijnse tekst met de nodige hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) te lezen.
Net als in de eerste cursus is de precieze inhoud van de colleges afhankelijk van het niveau van de deelnemers, en kan het door het kleine aantal studenten gemakkelijk op de individuele behoefte van de student afgestemd worden.

Leerdoelen

Studenten GLTC met een beperkte kennis van het Latijn (geen kennis tot maximaal 4 jaar onderwijs) tot een niveau brengen waar zij een Latijnse tekst met hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) kunnen lezen.
In het leerlijnen-overzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcolleges en zelfstudie.

Toetsing

Schriftelijke toets aan het eind van de cursus.
Vereisten voor minimale aanwezigheid, deelname en voorbereiding worden bekend gemaakt bij het begin van het college.

Blackboard

Bij deze cursus wordt geen gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

  • P. Brandt, Tirocinium Latinum (ed. N.H C. van Loenen e.a), 19e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

  • P. Brandt, Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks), 5e editie, Uitgeverij P. Brandt, 1991.

  • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam UP, 1998.

Aanmelden

Eerstejaars GLTC worden door de opleiding in uSis aangemeld. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC: Mw. drs. Juliette Kars.

Contact

M.H.K. Jansen M.Phil

Opmerkingen