Studiegids

nl en

Archeologische gegevens verzamelingen

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Databases spelen bij archeologisch veldwerk en materiaalstudies een steeds belangrijkere rol, nu de omvang van de gegevensverzameling die archeologen aanleggen steeds groter worden.

Leerdoelen

  • Inzicht verkrijgen in het gebruik van een databasemanagement programma in een aantal specifieke archeologische praktijksituaties;

  • In staat zijn met MS-Access een eenvoudige database te ontwerpen (bv. voor eigen scriptie-onderzoek), gecontroleerd gegevens in te voeren en een eerste analyse (tellingen) uit te voeren;
    Er zal een koppeling gemaakt worden met het materiaalpracticum, meten van artefacten, invoeren en analyse.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Practicum.

Toetsvorm

Aanwezigheid wordt bijgehouden (aanwezigheid verplicht).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster