Studiegids

nl en

Computertoepassingen 1: Introductie computertoepassingen in de archeologie

Vak
2010-2011

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Archeologie is binnen de geesteswetenschappen één van de vakgebieden waarin computers een groot onderdeel uitmaken van de dagelijkse praktijk. Vanaf de opgraving buiten in het veld (TS, digitale camera, barcodes), via de opslag en analyse van materiaal en kaarten (databases, GIS), tot aan de publicatie, presentatie en archivering (VR, e-depot): er wordt software voor gebruikt.
Dit studie-onderdeel geeft een algemeen, actueel overzicht van het gebruik van computers in de Nederlandse archeologie.

Leerdoelen

  • Inzicht in de mogelijkheden die computertoepassingen bieden voor archeologisch onderzoek;

  • In staat zijn niet alleen de nieuwe technische mogelijkheden te zien, maar ook de methodische, praktische, organisatorische en/of financiële gevolgen van de inzet ervan kunnen beoordelen.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Tentamen.

Literatuur

G. Lock, Using Computers in Archaeology (2003).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.
Tentamen- en hertentamendata zijn te vinden in het tentamenrooster.