Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

WC: Modern/contemp Beeldend: Kunstenaarsboeken en fotoboeken

Vak
2010-2011

Toegangseisen

Propedeuse behaald en alle tweede jaars werkcolleges gedaan.

Beschrijving

Het kunstenaarsboek
In 1964 verschijnt Ed Ruscha’s , Twenty-six Gasoline Stations, een boek dat meestal als het eerste ‘kunstenaarsboek’ – een autonoom kunstwerk met kenmerken van het boek – wordt gerekend. Het genre is zeer populair geweest in kringen van conceptuele kunstenaars.
Momenteel vindt er een enorme opleving plaats. In deze werkgroep zullen de theoretische, formele en inhoudelijke achtergronden worden onderzocht aan de hand van concrete voorbeelden in diverse Nederlandse collecties.

Leerdoelen

Rooster

Collegerooster 2010-2011

Onderwijsvorm

Keuze uit:

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

 • Stage

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice)

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen

 • take home-tentamen

 • werkstuk, paper e.d.

 • mondeling tentamen

 • referaat, mondelinge presentatie

Blackboard

Literatuur

n.t.b.

Aanmelden

Aanmelden voor A la Carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuni.nl/onderwijs/contractonderwijs

Contact

mevrouw De Ruiter

Opmerkingen