Studiegids

nl en

Democratietheorie

Vak
2010-2011

Omschrijving

Is er een ‘democratisch ideaal’ dat het nastreven waard is? Hoe moeten moderne democratieën worden vormgegeven? Moeten burgers betrokken worden bij politieke vraagstukken, en zo ja hoe? De hedendaagse normatieve democratietheorie bestudeert de wenselijkheid van democratie in het algemeen en specifieke invullingen van democratie in het bijzonder. In het eerste deel van de cursus behandelen we enkele historisch invloedrijke denkers die zich over de wenselijkheid van democratie hebben uitgelaten (Rousseau, Mill, Schumpeter). De spanning tussen representatieve en directe democratie-opvattingen staat daarbij centraal. In het tweede deel bespreken we het thema ‘representatie’ nader. Politici en partijen worden in een democratie geacht hun kiezers te representeren; maar wat is representatie eigenlijk? Hoe gaat dat in zijn werk, en wat zijn de hedendaagse problemen daarmee? In het derde deel ten slotte behandelen we de op dit moment invloedrijke theorieën van ‘deliberatieve democratie’. Voor deliberatief democraten is democratie meer dan een electoraal mechanisme waarmee de macht verdeeld wordt. Om legitiem te kunnen zijn moeten in een democratie deliberaties plaatsvinden waarbij de deelnemers goed geïnformeerd zijn en in redelijkheid argumenteren. We bespreken de houdbaarheid van deze opvatting.

Onderwijsvormen

Hoor- en werkcollege.

Studiemateriaal

(ongeveer 700 pagina’s)

  • Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract and other later political writings, ed. by Victor Gourevitch, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). ISBN 978-0521424462

  • John Stuart Mill, On Liberty and Other Essays, (Oxford: Oxford University Press, 1991). ISBN ISBN 978-0199535736

  • Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, (New York: Harper Perennial, 1976). ISBN 978-0061561610

  • Bernard Manin, The Principles of Representative Government (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). ISBN 9780521458917

  • Hanna Pitkin, The Concept of Representation, (Berkeley: University of California Press, 1967). ISBN 9780520021563

  • James Bohman & William Rehg, Deliberative Democracy, Essays on Reason and Politics, (Cambridge, MA: The MIT Press, 1997). ISBN 9780262522410

  • Losse artikelen beschikbaar via de Digital Library

NB Uit deze boeken wordt slechts enkele passages gelezen. Een exemplaar van deze boeken is aanwezig ter inzage in de bibliotheek.

Toetsing

Een geschreven opdracht en een eindpaper.

Ingangseisen

Politieke Filosofie

Rooster

woensdag 8 september t/m 20 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A37; en
vrijdag 10 september t/m 1 oktober, 9.00-11.00 uur, 1A24 en
donderdag 14 oktober, 13.00-15.00 uur, 1A47