Studiegids

nl en

Politieke Partijen en Representatie

Vak
2010-2011

Omschrijving

Politieke partijen zijn centrale actoren in moderne democratieën. Zij vormen de verbinding tussen het volk en zijn regering door eerstgenoemde te vertegenwoordigen in de organen van de staat. Aan de andere kant bepalen partijen hoe die organen er uit zien. Daarnaast overstijgen partijen de staatsrechtelijke instituties waarmee ze een belangrijke verbinding tussen bijvoorbeeld regering en parlement vormen.

In deze cursus staat de representatieve rol van partijen centraal. De cursus besteedt daarbij aandacht aan conceptuele, normatieve en empirische vragen. Wat is representatie? Hoe zou een goede representant zich moeten gedragen? Op welke manier geeft het systeem van partijrepresentatie invulling aan het ideaal van democratische controle? Werkt dit in de praktijk ook? Doen partijen wat ze beloven? Komen meningen van kiezers en partijen overeen? Hoe kun je dit onderzoeken?

De Nederlandse casus staat in deze cursus centraal. Wat zegt de ontevredenheid over politiek onder een deel van de bevolking over de representatieve functie van politieke partijen? Kunnen nieuwe vormen van representatie bijdragen aan een verbetering van de relatie tussen kiezer en gekozene?

Onderwijsvormen

Groepsdiscussie, presentaties, posterpresentaties, groepswerk, toelichting door docent, close reading.

Literatuur

Een verzameling van hoofdstukken uit wetenschappelijke boeken en artikelen (ongeveer 1000 pagina’s). In de cursushandleiding staan opdrachten die moeten worden voorbereid.

Toetsing

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij twee korte schriftelijke bijdragen en één langere eindopdracht schrijven. De korte bijdragen zijn ongeveer 1200 woorden lang (plus of minus 200 woorden). De eindopdracht bestaat uit ongeveer 4500 woorden (plus of minus 500 woorden).
Van u wordt verwacht dat u op alle bijeenkomsten aanwezig bent. Als u vaker dan 2 maal afwezig bent resulteert dat in een onvoldoende voor de cursus.

Ingangseisen

Comparative Analysis of Political Systems

Rooster

maandag 1 november t/m 20 december, 11.00-13.00 uur, 5B04; en
woensdag 3 november t/m 22 december, 11.00-13.00 uur, SA31.