Studiegids

nl en

Politiek van Ontwikkelingslanden

Vak
2010-2011

Beschrijving

Dit vak biedt een kennismaking met brede thema’s in de politiek van ontwikkelingslanden en een diepgaande analyse van de problemen van staat en regime in ontwikkelingslanden. Aandacht gaat uit naar de erfenis van het kolonialisme, de politieke modellen van de periode na de onafhankelijkheid, autoritair en militair bestuur, personalistische heerschappij en zwakke instituties. In het tweede deel van de cursus is de focus op democratisering in ontwikkelingslanden, waarbij de kansen en belemmeringen van democratische transitie en consolidatie centraal staan. Een kritische analyse van de donoragenda voor good governance en democratisering vormt het sluitstuk van de cursus.

Onderwijsvormen

Seminarstijl, discussie en presentaties.

Literatuur

  • Adrian Leftwich, States of Development: On the Primacy of Politics in Development (Cambridge: Polity Press, 2000, of herziene druk).

  • Robert Pinkney, Democracy in the Third World (Boulder: Lynne Rienner, 2003).

  • Diverse artikelen.

In totaal 800 pagina’s.

Toetsing

Vier opdrachten: essays en onderzoeksoprachten (ieder 1600 woorden).

Ingangseisen

Comparative Analysis of Political Systems

Rooster

dinsdag 7 september t/m 26 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A22; en
donderdag 9 september t/m 28 oktober, 11.00-13.00 uur, 1A11.