Studiegids

nl en

Economie

Vak
2010-2011

Beschrijving

In deze cursus worden de hoofdlijnen van de economische theorie behandeld en wordt een blik geworpen op de betekenis daarvan voor het economisch beleid. De onderwerpen die aan de orde komen zijn consumenten- en producentengedrag, marktvormen, marktwerking, marktfalen, macro-economische ontwikkeling op korte termijn (conjunctuur) en op lange termijn (economische groei), geld en geldwezen, rente, inflatie, werkloosheid, begrotingsbeleid, monetair beleid en internationale economie.
Terwille van diegenen die op het VWO geen Economie hebben gehad, begint deze cursus gewoon bij het begin. De verschillende thema’s worden echter dieper uitgewerkt dan op het VWO. Met deze cursus wordt een degelijke basis gelegd voor een goed begrip van de huidige economische praktijd en de historiche achtergrond daarachter.

Eindtermen:

  • Na afronding van het vak beheerst de student de kernbegrippen van de economische wetenschap. – Hij begrijpt de achtergronden van het gedrag van consumenten en producenten, van de werking van markten en van de macro-economische ontwikkeling. – Hij heeft inzicht in de hoofdlijnen van het economisch beleid.

Onderwijsvormen

7 hoorcolleges van 2 uur en 7 werkgroepen van 2 uur. Op de werkgroepbijeenkomsten worden de opgaven uit het tekstboek en uit het werkboek besproken. Het werkboek wordt in 7 wekelijkse afleveringen op Blackboard gepublliceerd. Voor deelname aan de werkgroepen is voorbereiding een vereiste. Voor deelname aan de werkgroepen is inschrijving noodzakelijk.

Literatuur

  • Stanley L. Brue, Campbell R. McConnell and Sean M. Flynn (2009), Essentials of Economics, 2e druk, International Student Edition, Boston etc.: McGraw-Hill/Irwin (ISBN 978-0-07-01 7266-1).

NB: er is van deze paperback ook een hardcover in omloop, maar die is meer dan twee keer zo duur! Pas dus op!

Werkboek (Blackboard).

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Vrijdag 25 maart 2011, 9.00-12.00 uur, USC.

Hertentamen
Dinsdag 7 juni 2011, 9.00-12.00 uur, 1A20.

Rooster

Hoorcollege
maandag 31 januari t/m 14 maart, 13.00-15.00 uur, SA41

Werkgroepen
werkgroep 1: dinsdag 1 februari t/m 15 maart, 11.00-13.00 uur, 5A37
werkgroep 2: dinsdag 1 februari t/m 15 maart, 13.00-15.00 uur, 5A37
werkgroep 3: woensdag 2 februari t/m 16 maart, 13.00-15.00 uur, 5A37
werkgroep 4: woensdag 2 februari t/m 16 maart, 15.00-17.00 uur, 5A37
werkgroep 5: woensdag 2 februari t/m 16 maart, 11.00-13.00 uur, 5A37 (deze laatste werkgroep is een reservewerkgroep die alleen wordt geopend als de plekken in werkgroep 1 t/m 4 niet toereikend blijken te zijn)