Studiegids

nl en

Politiek en Media

Vak
2010-2011

Omschrijving

Of het nu gaat om mogelijke amerikanisering van verkiezingscampagnes, om personalisering van en infotainment in de politieke communicatie, om hypes, schandalen en beleidsfiasco’s, of om afnemende politieke interesse en participatie, bijna altijd wordt daarbij met een scheef oog naar de rol van de media gekeken. Hun vermeende macht lijkt de afgelopen jaren, in ieder geval in de publieke en politieke perceptie, danig toegenomen. Mede daardoor is de studie naar de rol van de media in de politiek steeds belangrijker geworden in de sociale wetenschappen.
Deze cursus biedt een grondige inleiding in de issues en thema’s van de politieke communicatie, de meest relevante theorieën en onderzoeksresultaten, en recente trends en ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Aan de orde komen: de rol en functies van media in een democratie, het Nederlands politieke communicatiesysteem, politiek als nieuws, propaganda, overheidsvoorlichting en ‘spin’, de rol van media in beleid en bestuur, media en verkiezingen, electronische democratie en e-government, en de effecten op (politieke) opinies, attitudes en gedrag.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit 8 hoorcolleges en een aantal achtergrondbijeenkomsten waarin kernthema’s uit de politieke communicatie worden verdiept en toegelicht door en in discussie met mensen uit de praktijk van politiek en media.

Studiemateriaal

Aantal te bestuderen pagina’s literatuur ca.750 pp.

LET OP IS GEWIJZIGD! – Brants, Kees & Katrin Voltmer (eds)(2011) Political Communication in Postmodern Democracy (Basingstoke: Palgrave Macmillan)

Toetsing

De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (bestaande uit kennis- en inzichtvragen) over de voorgeschreven literatuur en de inhoud van de hoorcolleges, en een essay over het onderwerp van een van de gastcolleges.

Schriftelijk tentamen
donderdag 24 maart 2011, 13.00-16.00 uur, USC.

Hertentamen
maandag 6 juni 2011, 9.00-12.00 uur, 1A20.

Rooster

Hoorcollege
woensdag 2 februari t/m 16 maart, 11.00-13.00 uur, SA41 en
donderdag 3 februari t/m 17 maart, 11.00-13.00 uur, SA41.